Tiesu eksperta resertifikācija
Izvēlētā organizācija: Tiesu ekspertu padome
Īss apraksts:
Tiesu ekspertu padome, pamatojoties uz pieteikumu par tiesu eksperta resertifikāciju, izskatot un izvērtējot iesniegtos dokumentus 15 dienu laikā pieņem lēmumu par tiesu eksperta resertifikāciju vai par resertifikācijas atteikumu. (Tiesu eksperts, kurš ir sertificēts vairākās savstarpēji saistītās ekspertu specialitātēs un kurš iepriekšējo sertifikātu darbības laikā ir veicis eksperta kvalifikācijas nodrošināšanai nepieciešamo minimālo ekspertīžu skaitu, var pieteikties kompleksai reserti­fikācijai.)
Tiesu ekspertam sertifikāts nepieciešams, lai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā veiktu tiesu ekspertīzes.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesu eksperti, kuriem sertifikāta darbības termiņš beidzas ne vēlāk kā pēc viena mēneša.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Tiesu ekspertam ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sertifikāta darbības termiņa beigām jānosūta vai jāiesniedz klātienē Tiesu ekspertu padomei pieteikums tiesu eksperta resertifikācijai. Pieteikumam jāpievieno nepieciešamie dokumenti: 1) ar atbilstošo tiesu eksperta specialitāti saistīto darbības pārskatu; 2) stažēšanās un apmācības plāna kopiju, ja tiesu eksperts vada stažēšanos vai apmācību; 3) iestādes personāldaļas izsniegtu izziņu par disciplinārsodiem vai to neesību; 4) iestādes vadītāja apliecinātu izrakstu no automatizētās ekspertīžu reģistrācijas sistēmas vai apliecinājumu par veikto ekspertīžu skatu atbilstošajā specialitātē; 5) tiesu ekspertīžu iestādes vadītāja, tiesas, prokuratūras vai izmeklēšanas iestādes ieteikuma vēstuli. Tiesu medicīnas eksperti, tiesu psihiatrijas eksperti un narkologi papildus augstāk minētajiem dokumentiem pieteikumam pievieno ārstniecības personas sertifikāta kopiju.
Resertifikācijas maksa ne vairāk kā divās tiesu eksperta specialitātēs vai par vienu komplekso resertifikāciju ir 15.00 EUR. Tiesu administrācija triju darbdienu laikā sagatavo resertifikācijas maksas rēķinu un nosūta tiesu ekspertam. Tiesu eksperts veic samaksu uz rēķinā norādīto Tiesu administrācijas konta numuru.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Tiesu ekspertu padome
Adrese: Invalīdu iela 1, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Tiesu ekspertu padome
Adrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tiesu eksperts saņem sertifikātu personīgi, ierodoties Tiesu ekspertu padomē.
Tiesu ekspertu reģistrā atrodama informācija par Latvijā sertificētiem tiesu ekspertiem, kā arī nodrošināta iespēja atrast informāciju par Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Tiesu ekspertu padome
Adrese: Invalīdu iela 1, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki