Personas datu apstrādes reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Datu valsts inspekcija
Īss apraksts:
Visas valsts un pašvaldību institūcijas, fiziskās un juridiskās personas, kas veic vai vēlas uzsākt personas datu apstrādi, reģistrē to Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā, ja vien reģistrācija nav jāveic likuma 21.pantā noteiktajos gadījumos. Datu valsts inspekcija uztur vienotu personas datu apstrādes reģistru, kurā indivīdam bezmaksas tiešsaistē ir iespēja pārbaudīt vai pārzinis ir reģistrējis personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Personas datu apstrādes pārzinis
Termiņš:
Saskaņā ar Fizisko personas datu aizsardzības likuma 22.panta otro daļu, 23.panta pirmo daļu un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu maksimālais termiņš ir četri mēneši.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz personas datu apstrādes reģistrācijas iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Personas datu apstrādes reģistrēšana
Adrese: Blaumaņa iela 11/13 - 15, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemot lēmumu un reģistrācijas apliecību jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un nepieciešamības gadījumā jāiesniedz pilnvara, kas apliecina tiesības saņemt minētos dokumentus
Maksājumi: Skatīt maksājumus