Elektronisko sakaru tīklu būvju būvniecība (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Būvniecība ietver projektēšanu un būvdarbus, kuru rezultātā tiek uzlabotas esošās vai radītas jaunas būves ar noteiktu funkciju. Būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvspeciālistu vai būvkomersantu atbilstošā projektēšanas jomā par dokumentācijas izstrādi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Paskaidrojuma raksti - 7 dienas;
Apliecinājuma kartes - 14 dienas;
Būvatļaujas -  viens mēnesis.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dokumentus kopā ar nepieciešamajiem pielikumiem iesniedz Būvvaldē vai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) https://bis.gov.lv/bisp
Ar pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas kārtību detalizēti lūdzam iepazīties šeit:
https://aluksne.lv/index.php/veidlapas/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ar pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas kārtību detalizēti lūdzam iepazīties šeit:
https://aluksne.lv/index.php/veidlapas/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki