Individuālā dozimetrija ar individuālajiem termoluminiscences dozimetriem juridiskām personām, publiskām personām un to iestādēm
Izvēlētā organizācija: Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Īss apraksts:
Lai Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs veiktu radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzību un nodrošinātu darbinieku apstarošanas kontroli, kā arī lai nodrošinātu individuālo dozimetrisko mērījumu vienotību valstī, saskaņā ar 2001.gada 23.oktobra MK noteikumi Nr.454 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība" 14.pantu LVĢMC nodrošina dozimetru apmaiņu un informē Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru par veikto individuālo dozimetrisko mērījumu rezultātiem
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Pēc līguma noslēgšanas jāsaņem individuālie dozimetri.
2. Jānodod lietotie individuālie dozimetri LVĢMC mērījumu veikšanai.
3. Lai saņemtu testēšanas pārskatu par veiktajiem pakalpojumiem, jāsamaksā pakalpojuma maksa.
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss: 67144390 ; 67145154
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene LVĢMC - Rīga
Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019
Tālrunis: 67032620 ; 67032665
Fakss: 67144390 ; 67145154
Cita kontaktinformācija: lvgmc@lvgmc.lv; 67032600
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA