Darba inspekcijas atļauja bērnu (izpildītāju) nodarbināšanai
Izvēlētā organizācija: VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Īss apraksts:
Atļauja nepieciešama, ja bērnu kā izpildītāju vēlas nodarbināt kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos. Šāda atļauja tiek izsniegta, ja 1.) šāda nodarbināšana nav kaitīga bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai; 2.) viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu; 3.) šāda nodarbināšana nekavē bērna izglītošanos, par ko Valsts darba inspekcija pieprasa izziņu no izglītības iestādes. Pirms atļaujas piešķiršanas Valsts darba inspekcijai ir tiesības pieprasīt darba devējam nodrošināt drošu darba vidi un darba apstākļus, lai neradītu risku bērna drošībai un veselībai. Valsts darba inspekcijai ir tiesības atļaujā norādīt arī konkrētus darba aizsardzības pasākumus, ņemot vērā bērna nodarbināšanas specifiku.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Darba devējs, atbilstoši atrašanās vietai, iesniedz Valsts darba inspekcijai rakstisku iesniegumu atļaujas saņemšanai un viena vecāka (aizbildņa) rakstisku piekrišanu.
Iesniegumā atļaujas saņemšanai jānorāda:
1.) bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese;
2.) nodarbināšanas veids;
3.) nodarbināšanas vieta;
4.) paredzamais darba un atpūtas laiks;
5.) nodarbināšanas ilgums;
6.) darba vietas pārbaudes rezultāti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Kuldīgā
Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Liepājā
Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Saldū
Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Talsos
Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Ventspilī
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Kuldīgā
Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Saldū
Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Talsos
Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Ventspilī
Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Daugavpilī
Parādīt visus...
Pasts Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Liepājā
Adrese: Kuršu laukums 7, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63427443
Fakss: 63414272
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki