Publiskā apspriešana par koku ciršanu
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pirms Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk - Komisija) lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu publiski pieejamos objektos un/vai sabiedrībai nozīmīgos gadījumos rīkojama publiskā apspriešana par plānoto koku ciršanu.Pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas tiek izvietots paziņojums par publisko apspriešanu:Rīgas pašvaldības mājaslapā www.riga.lv, Būvvaldes mājaslapā www.rpbv.lv, Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas telpās, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālēs,attiecīgo Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēku telpās. Sabiedrība rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus (aptaujas lapas) var izteikt sūtot pa pastu vai klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.Pēc publiskās apspriešanas tiek apkopoti publiskās apspriešanas rezultāti un tiek sagatavots ziņojums Komisijai par publiskās apspriešanas procedūru.Komisija, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas pilsētas būvvalde
E-pasts
Pasts
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas pilsētas būvvalde
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas pilsētas būvvalde