Detālpānojuma projekta publiskā apspriešana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
1. Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā sabiedrībai ir iespēja iepazīties ar izstrādāto detālplānojuma projektu un iesniegt priekšlikumus klātienē vai sūtot pa pastu, aizpildīt priekšlikuma anketu, kā arī izmantot iespēju elektroniski izteikt viedokli Rīgas pašvaldības portālā www.riga.lv  sadaļā 'e-pakalpojumi/Sabiedrības līdzdalība'.2. Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot detālplānojuma ierosinātāja, Rīgas pilsētas un sabiedrības intereses.3. Pēc publiskās apspriešanas tiek apkopoti publiskās apspriešanas materiāli un institūciju atzinumi un izviedots pārskats par detālplānojuma izstrādi.4. Pēc publiskās apspriešanas beigām detālplānojuma izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. 5. Detālplānojuma izstrādes procesam var sekot līdzi Rīgas pilsētas būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā 'Detālplānojumi'.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas pilsētas būvvalde
E-pasts
Pasts
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas pilsētas būvvalde
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas pilsētas būvvalde
E-pasts
Pasts
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas pilsētas būvvalde