Teritorijas plānojuma redakcijas publiskā apspriešana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas teritorijas plānojuma un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros notiekošo publisko apspriešanu laikā sabiedrība teritorijas plānojumu izstrādei var izteikt viedokli iesnieguma veidā to iesniedzot klātienē vai sūtot pa pastu, kā arī portālā www.geolatvija.lv. Viedokli var izteikt arī klātienē - sanāksmē, kas norisinās publiskās apspriešanas ietvaros. Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot Rīgas pilsētas un sabiedrības intereses.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
40
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Pilsētas attīstības departaments
E-pasts
Pasts
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Pilsētas attīstības departaments
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Pilsētas attīstības departaments
E-pasts
Pasts
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Pilsētas attīstības departaments