Stratēģijas un Attīstības programmas projekta publiskā apspriešana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes ietvaros notiekošo publisko apspriešanu laikā sabiedrība var izteikt viedokli, to iesniedzot klātienē vai sūtot pa pastu, kā arī Rīgas pašvaldības portālā izmantojot e-pakalpojumu 'Sabiedrības līdzdalība'. Viedokli var izteikt arī klātienē - sanāksmē, kas norisinās publiskās apspriešanas ietvaros. Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot Rīgas pilsētas un sabiedrības intereses.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
40
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Pilsētas attīstības departaments
E-pasts
Pasts
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Pilsētas attīstības departaments
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Pilsētas attīstības departaments
E-pasts
Pasts
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Pilsētas attīstības departaments