Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lokālplānojumu izstrādes ietvaros notiekošo publisko apspriešanu laikā sabiedrība var izteikt viedokli, to iesniedzot klātienē vai sūtot pa pastu, kā arī Rīgas pašvaldības portālā izmantojot e-pakalpojumu 'Sabiedrības līdzdalība'. Viedokli var izteikt arī klātienē - sanāksmē, kas norisinās publiskās apspriešanas ietvaros. Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot lokālplānojuma ierosinātāja, Rīgas pilsētas un sabiedrības intereses.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
40
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Pilsētas attīstības departaments
E-pasts
Pasts
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Pilsētas attīstības departaments
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Pilsētas attīstības departaments
E-pasts
Pasts
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Pilsētas attīstības departaments