Detālplānojuma pirmās redakcijas nodošana sabiedriskai apspriešanai (Ķekavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Ierosinātājs vai detālplānojuma izstrādātājs iesniedz detālplānojuma pirmo redakciju atzinuma saņemšanai un lēmuma pieņemšanai par pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieki (fiziskas un juridiskas personas), to pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
56
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz Ķekavas novada pašvaldībai adresēts iesniegums ar Lūgumu izskatīt detālplānojuma projekta pirmo redakciju, sniegt atzinumu un pieņemt lēmumu par nodošanu sabiedriskai apspriešanai. Pielikumā pievienots detālplānojuma pirmās redakcijas sējums. Sabiedriskai apspriešanai izstādāmie materiāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ķekavas novada pašvaldība
Adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
Tālrunis: 67935803, 26166910
Fakss: 67935819
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personas apliecinošu dokumentu: pasi vai autovadītāja apliecību. Pilnvarotai personai – pilnvara.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ķekavas novada pašvaldība
Adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
Tālrunis: 67935803, 26166910
Fakss: 67935819
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki