Publisko iepirkumu paziņojumu publikācijas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē
Izvēlētā organizācija: IEPIRKUMU UZRAUDZĪBAS BIROJS
Īss apraksts:
Pasūtītāji, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, publiskie partneri un to pārstāvji, finansējuma saņēmēji saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Publiskās un privātās partnerības likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu un Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” sagatavo publisko iepirkumu paziņojumus Iepirkumu uzraudzības biroja uzturētajā Publikāciju vadības sistēmā atbilstoši normatīviem, kas nosaka to formu un saturu. Publisko iepirkumu paziņojumi, kuru līgumcena pārsniedz Ministru kabineta noteikumos noteiktās iepirkumu līgumcenu robežvērtības, tiek nosūtīti publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektroniskajā pielikumā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, kura piemēro minētos normatīvos aktus
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāaizpilda iestādes vai finansējuma saņēmēja reģistrācijas forma darbam Publikāciju vadības sistēmā. Iestādes reģistrācijas forma pēc aizpildīšanas sistēmā ir jāsaglabā un, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, jānosūta Iepirkumu uzraudzības birojam vai jāizdrukā un parakstīta jānosūta pa pastu. Finansējuma saņēmēju reģistrācija notiek tikai elektroniski, apstiprinot finansējuma saņēmēja konta izveidi. Lietotāji sagatavo iepirkumu publikācijas, pirms tam autentificējoties sistēmā ar lietotājvārdu un paroli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums PVS
Pasts Pasts
Adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Fakss 67326720
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums IUB vietnē

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA