Preču un pakalpojumu pārdošana Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu apakšsistēmā
Izvēlētā organizācija: Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros komersanti pārdod preces un pakalpojumus publiskā sektora organizācijām, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu apakšsistēmu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Komersanti, kuri ir piedalījušies publiskajās iepirkuma procedūrās, un ar kuriem ir noslēgta vispārīgā vienošanās par preču un pakalpojumu piegādi EIS dalībniekiem – pircējiem, kas ir Publisko iepirkumu likuma vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma subjekti.
Termiņš:
Vienošanās (līguma) noteiktajos termiņos.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Informācija par izsludinātām iepirkuma procedūrām
Komersants ir ieguvis izvērtēšanai informāciju par sev interesējošām preču un/vai pakalpojumi grupām, par kurām ir izsludinātas iepirkuma procedūras.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Elektronisko iepirkumu sistēma
2. solis / Komersanta piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana iepirkumu procedūras rīkotājam – VRAA
Komersants sagatavo piedāvājumu atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām, un iesniedz to noteiktajā veidā un termiņā. Komersants var izmantot savas Publisko iepirkumu likumā noteiktās tiesības piedāvājuma sagatavošanas laikā uzdot jautājumus iepirkuma komisijai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Elektronisko iepirkumu sistēma
3. solis / Savu preču aprakstu ievietošana Elektronisko iepirkumu sistēmā
Preču piedāvāšana Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu apakšsistēmā, ievērojot iepirkuma procedūras tehnisko specifikāciju un iepirkumu procedūras laikā piedāvāto maksimālo cenu. Sistēma ļauj salīdzināt savu piedāvājumu ar citu komersantu piedāvājumiem, lai saprastu, kurš no attiecīgās sistēmas piedāvājumiem tiks piedāvāts pircējiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Elektronisko iepirkumu sistēma