Produktu sertifikāta saņemšana
Izvēlētā organizācija: ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA
Īss apraksts:
Pēc klienta pieprasījuma Zāļu valsts aģentūra izsniedz Produkta sertifikātu. Produkts ir tādas cilvēkiem paredzētās zāles to galīgajā zāļu formā un aktīvās vielas lietošanai šajās zāļu formās, kuras farmāciju reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pakļautas kontrolei gan eksportētājvalstī, gan importētājvalstī. Produkta sertifikāts atbilst Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteiktajai formai un nosaka produkta statusu, kā arī sertifikāta pieprasītāja statusu eksportētājvalstī. Sertifikāts ir paredzēts tikai viena veida produktam.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē (Klientu apkalpošanas centrā - 11.kabinetā) vai nosūtot nepieciešamo dokumentāciju pa pastu.
Jāiesniedz iesniegums, kurā norāda:
1.Sertifikāta pieteicēja vārdu, uzvārdu vai firmu un adresi;
2.Sertifikāta pieteicāja statusu;
3.Ja sertifikāta pieteicējs nav zāļu formas ražotājs, norāda zāļu formas ražotāja firmu un adresi;
4.Produkta nosaukumu, devu un zāļu formu
5.Aktīvo vielu nosaukumu(lietojot starptautisko nepatentēto nosaukumu(INN) vai nacionālo nepatentēto nosaukumu un to daudzumu vienā devā;
6.Pilnu produkta sastāvu, ieskaitot palīgvielas(norāda arī kvantitatīvo sastāvu, ja ir pievienots saskaņojums ar produkta reģistrācijas apliecības turētāju(īpašnieku));
7.Vai produkts ir reģistrēts Latvijā;
8.Vai produktu izplata Latvijā;
9.Produkta reģistrācijas apliecības numuru un piešķiršanas datumu(ja nepieciešams, norāda, vai reģistrācijas apliecība ir pagaidu vai arī produkts vēl nav apstiprināts);
10.Produkta reģistrācijas apliecības turētāja(īpašnieka) nosaukumu un adresi;
11.Produkta reģistrācijas apliecības turētāja(īpašnieka) statusu;
12.Ja produkta reģistrācijas apliecības turētājs(īpašnieks) nav zāļu formas ražotājs, norāda zāļu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki