Atļaujas saņemšana zāļu klīniskās izpētes uzsākšanai
Izvēlētā organizācija: ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA
Īss apraksts:
Lai saņemtu atļauju zāļu klīniskās izpētes uzsākšanai, sponsors vai sponsora pilnvarota persona iesniedz Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu un tam pievienojamo dokumentāciju.  Zāļu valsts aģentūra izskata un izvērtē zāļu klīniskās izpētes iesniegumu un tam pievienoto dokumentāciju.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
60
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē (Klientu apkalpošanas centrā - 11.kabinetā) vai nosūtot nepieciešamo dokumentāciju pa pastu vai e-pastu (ct@zva.gov.lv).
Jāiesniedz sponsora vai sponsora pilnvarotas personas parakstīts iesniegums, kas noformēts izmantojot Eiropas Komisijas izstrādāto iesnieguma paraugu papīra un elektroniskā formātā, kā arī pievienota dokumentācija saskaņā ar 2010.gada 23.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.289 "Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāļu marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām" 61.punktu
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki