Zāļu klīniskās izpētes atļaujas izsniegšana un zāļu lietošanas novērojumu atļaušana
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Lai saņemtu atļauju zāļu klīniskās izpētes uzsākšanai un zāļu lietošanas novērojumiem, sponsors vai sponsora pilnvarota persona iesniedz Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu un tam pievienojamo dokumentāciju.  Zāļu valsts aģentūra izskata un izvērtē zāļu klīniskās izpētes iesniegumu un tam pievienoto dokumentāciju.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Klīniskās izpētes sponsori vai sponsora pilnvarota persona
Termiņš:
Klīniskajiem pētījumiem - 60 dienas; zāļu lietošanas novērojumiem - 30 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē (Klientu apkalpošanas centrā - 11.kabinetā) vai nosūtot nepieciešamo dokumentāciju pa pastu vai e-pastu (ct@zva.gov.lv).
Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrai sponsora vai sponsora pilnvarotas personas parakstīts iesniegums, kas noformēts izmantojot Eiropas Komisijas izstrādāto iesnieguma paraugu papīra un elektroniskā formātā, kā arī pievienota dokumentācija saskaņā ar 2010.gada 23.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.289 "Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāļu marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām" 61.punktu.
Zāļu lietošanas novērojumu gadījumā jāiesniedz pieteikums brīvā formā un jāpievieno dokumenti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.289 129.punktam.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts ct@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pēc klienta e-iesnieguma par zāļu klīniskās izpētes atļaujas izsniegšana un zāļu lietošanas novērojumu atļaušana uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins par iesniegtās dokumentācijas ekspertīzi atbilstoši Zāļu valsts aģentūras (ZVA) maksas pakalpojumu cenrāža 43.punktam.
Veicot pārskaitījumu, kā “maksājuma mērķis” obligāti jānorāda rēķina numurs un datums, kā arī maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums.

Rekvizīti:
Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@zva.gov.lv
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki