Aktīvo vielu ražotāja, izplatītāja un importētāja reģistrācija (izmaiņu veikšana)
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Aktīvās vielas, kuras izmanto cilvēkiem paredzēto zāļu ražošanai vai izgatavošanai aptiekā,  ražošanas, izplatīšanas vai importēšanas darbību veikšanai ir jāreģistrē farmaceitiskā darbība un jāsaņem reģistrācijas apliecība.
Izmaiņu gadījumā nepieciešams iesniegt Zāļu valsts aģentūrai informāciju par notikušajām izmaiņām.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Publisko tiesību vai privāto tiesību juridiska persona, kas reģistrējusies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, nodarbojas ar farmaceitisko darbību
Termiņš:
Farmācijas likumā vai Administratīvā procesa likumā, speciālajos tiesību aktos noteiktajā termiņā (no 30-120 dienām)
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai reģistrētu savu darbības veidu vai informētu par izmaiņām, jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) “Iesniegumu aktīvo vielu importētāju, ražotāju un izplatītāju reģistrēšanai”.

Iesniegšanas veidi: ZVA Klientu apkalpošanas centrā, pa pastu vai e-parakstītu iesniegumu uz e-pastu: info@zva.gov.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc dokumentu saņemšanas Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) uz Jūsu iesniegumā norādīto e-pasta adresi nosūtīs rēķinu par dokumentācijas ekspertīzi atbilstoši ZVA maksas pakalpojumu cenrādim.
  
Aktīvo vielu reģistrācijas apliecību var saņemt elektroniska dokumenta veidā.
Ja iesniedzējs vēlas saņemt aktīvo vielu reģistrācijas apliecību papīra formātā, tad par to jāinformē ZVA, kas pēc lēmuma pieņemšanas piecu darbdienu laikā to nosūtīs uz iesniedzēja juridisko adresi vai gadījumā, ja iesniedzējs norādījis citu adresi korespondences saņemšanai – apliecība tiks nosūtīta uz iesniedzēja norādīto adresi (tas tiks veikts pēc rēķina apmaksas).Aģentūra trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par aktīvo vielu ražotāja, importētāja vai izplatītāja reģistrēšanu, informāciju ievada Eudra GMDP datubāzē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki