Labas ražošanas prakses dokumentu izvērtējuma saņemšana (ražotnes apraksta un procedūru izvērtēšana) zāļu vai veterināro zāļu ražošanas uzņēmumam, kas neatrodas Eiropas Savienības dalībvalstī
Izvēlētā organizācija: ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA
Īss apraksts:
Zāļu valsts aģentūra veic iesniegto dokumentu ekspertīzi, lai sagatavotos uzņēmuma inspicēšanai pēc  labas ražošanas prakses  principiem un pamatnostādnēm; lai ieplānotu inspekcijai nepieciešamo dienu skaitu.  Noteikt ražotnes un procedūru aprakstu  atbilstību normatīvo aktu prasībām par zāļu vai veterināro zāļu ražošanu, ja inspekcija nepieciešama zāļu reģistrēšanai LR zāļu reģistrā.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Zāļu reģistrācijas pieteicējs.
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē (Klientu apkalpošanas centrā - 11.kabinetā) vai nosūtot nepieciešamo dokumentāciju pa pastu.
Jāiesniedz iesniegums un dokumenti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki