Produkta dokumentācijas izvērtējums par tā atbilstību zāļu definīcijai
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Produkta ražotājs vai tā pārstāvis pieprasa izvērtējumu, lai noteiktu, vai tā ražotais produkts atbilst zāļu definīcijai
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
2 mēnešu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz iesniegums Zāļu valsts aģentūras direktoram, brīvā formā, par produkta atbilstību zāļu definīcijai izvērtēšanu un dokumentācija atbilstoši MK 09.05.2006. noteikumu Nr. 376. "Zāļu reģistrēšanas kārtība" 127. punktam.
Pakalpojumu iespējams pieprasīt Zāļu valsts aģentūras Klientu apkalpošanas centrā (11. kabinetā), pa pastu (adrese: Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003) vai pa e-pastu: info@zva.gov.lv (dokumentiem jābūt parakstītiem, izmantojot e-parakstu).
Pakalpojums izpilde tiek uzsākta tikai pēc pilnā apmērā veiktas priekšapmaksas atbilstoši MK 17.09.2013. noteikumiem "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Atzinumu par produkta atbilstību Farmācijas likumā noteiktajai zāļu definīcijai var saņemt elektroniska dokumenta veidā. Ja iesniedzējs vēlas saņemt atzinumu papīra formātā, tad par to jāinformē ZVA, kas pēc atzinuma sagatavošanas piecu darbdienu laikā to nosūtīs uz iesniedzēja juridisko adresi vai gadījumā, ja iesniedzējs norādījis citu adresi korespondences saņemšanai – atzinums tiks nosūtīts uz iesniedzēja norādīto adresi.
Ja produkts neatbilst zāļu definīcijai, ZVA nenosaka, kādai kategorijai tas atbilst.
Ja produkts atbilst zāļu definīcijai  – lai to varētu izplatīt, šis produkts jāreģistrē ZVA atbilstoši uz zālēm attiecināmos normatīvos dokumentos noteiktām prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki