Higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana objektiem (atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai)
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Lai izvērtētu pakalpojuma sniegšanas vietas atbilstību higiēnas prasībām, Veselības inspekcijas speciālisti veic novērtējumu. Pieteikumu var iesniegt arī brīvprātīgi par jebkuru objektu (būvi), tad tiek piemērota maksa atbilstoši Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādim. Prasība obligāta bērnu nometnēm un izglītības iestādēm pirms to reģistrācijas, kā arī bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Bērnu nometnes, izglītības iestādes pārstāvis vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs iesniedz Veselības inspekcijā pieteikumu atzinumam par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai.  Veselības inspekcijas speciālists veic objekta higiēnisko novērtēšanu uz vietas.  Rezultātā tiek sagatavots atzinums.

Atzinuma sagatavošana ir maksas pakalpojums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Veselības inspekcijā jāiesniedz:
1. Pieteikums;
2. Īpašuma apliecinošie dokumenti vai nomas līgums;
3. Telpu inventarizācijas plāna kopija vai iekārtotā objekta tehnoloģiskā shēma;
4. Skaidrojošais raksts par objektu - objekta nosaukums, darba profils, pakalpojumi.
Pakalpojums  –  „Atzinuma par objekta gatavību darbības uzsākšanai/ turpināšanai” saņemšana ir maksas pakalpojums, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis”, objektiem, kam normatīvajos aktos nav noteiktas higiēnas prasības (pakalpojums nav obligāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiek sniegts pēc objekta īpašnieka brīvprātīga pieprasījuma, izņemot attiecībā uz 4.7. apakšpunktā minētajiem objektiem).

! Ja pieteikums atzinuma sagtavošanai tiek iesniegts par nometnes darbības uzsākšanu, dokumenti iesniedzami portālā www.nometnes.gov.lv
Ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti tiek iesniegts elektroniski, portālā www.latvija.lv jāizvēlas un jāveic e-pakalpojums "Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai".
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātienē visā Latvijā
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Klātienē pakalpojumu iespējams saņemt Veselības inspekcijas centrālajā birojā Rīgā, kādā no 4 reģionālajām nodaļām (Kuldīga, Jelgava, Daugavpils, Valmiera) vai kādā no apmeklētāju pieņemšanas punktiem (Talsi, Liepāja, Ventspils, Jēkabpils, Rēzekne, Gulbene).
Darba laiki
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Visā Latvijā
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli https://nometnes.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu - sagatavotu atzinumu - klients saņem atbilstoši norādītajai izvēlei pieteikumā:
- elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu;
- pa pastu;
- klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātienē visā Latvijā
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Klātienē pakalpojumu iespējams saņemt Veselības inspekcijas centrālajā birojā Rīgā, kādā no 4 reģionālajām nodaļām (Kuldīga, Jelgava, Daugavpils, Valmiera) vai kādā no apmeklētāju pieņemšanas punktiem (Talsi, Liepāja, Ventspils, Jēkabpils, Rēzekne, Gulbene).
Darba laiki
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Visā Latvijā
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: