Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība
Izvēlētā organizācija: LR IEKŠLIETU MINISTRIJAS VALSTS POLICIJA
Īss apraksts:
Kvalifikācijas pārbaudījums un  apsardzes sertifikāta izsniegšana
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
25
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Lai varētu kārtot apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu, personai nepieciešams iesniegt Valsts policijā pieteikumu apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai( izņemot personu, kura apguvusi akreditētu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvusi drošības speciālista kvalifikāciju).
2. Pieteikumu apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai Valsts policijā var iesniegt:
a) personīgi vai pa pastu
b) elektroniski, noformējot elektroniska dokumenta formā
c) ar elektroniskā pasta starpniecību bez droša elektroniska paraksta
3. Par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu ir jāveic maksājums līdz pārbaudījuma dienai.
REKVIZĪTI valsts nodevas samaksai:
Saņēmējs: VALSTS KASE
Reģ.Nr. 90000050138
Konta Nr. LV15TREL1060140922000
Saņēmēja banka: Valsts kase
TRELLV22
_____________________________________
(vārds, uzvārds)
_____________________________________
(personas kods)
Maksājuma veids – apsardzes sertifikāts
Ieņēmumu klasifikācijas kods – 0630
Summa: 18,- Euro - kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošana
Vēršam uzmanību! Saņemot pieteikumu apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai Valsts policija nosaka apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas laiku, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto vēlamo pārbaudījuma kārtošanas laiku, bet ne vēlāku par 25 darbdienām pēc personas norādītā laika.
Informācijas saņemšanai var zvanīt: 67208226
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts policija
Adrese: Klijānu iela 4, Rīga, LV-1013
Tālrunis: 67208226
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Uzziņas pa tālruni- tikai pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 08:00- 12:00 un 13:00-16:00
Darba laiki
2. solis / Apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījums
Apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījums notiek Rīgā, Klijānu ielā 4 otrdienās un ceturtdienās no plkst.10:00 līdz plkst.13:00. Pārbaudījums sastāv no divām daļām- praktisko iemaņu pārbaudes uzbrukuma atvairīšanas un aizturēšanas taktikā ( sporta zālē) un teorētisko zināšanu pārbaudes (datorklasē).
Uz pārbaudījumu ir jābūt līdzi sekojošiem dokumentiem:
a) pasei vai ID kartei
b) apliecībai par profesionālās pilnveides izglītību- Apsardzes darbs
c) maksājuma apliecinājumam ( ja maksājums 18,- Euro apmērā ir veikts vēlāk kā trīs dienas līdz  pārbaudījuma dienai)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts policija
Adrese: Klijānu iela 4, Rīga, LV-1013
Tālrunis: 67208226
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Uzziņas pa tālruni- tikai pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 08:00- 12:00 un 13:00-16:00
Darba laiki
3. solis / Kas jādara, ja apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījums nav nokārtots?
1. Lai varētu kārtot apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu, personai atkārtoti nepieciešams iesniegt Valsts policijā pieteikumu apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai.
2. Pieteikumu apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai Valsts policijā var iesniegt:
a) personīgi vai pa pastu
b) elektroniski, noformējot elektroniska dokumenta formā
c) ar elektroniskā pasta starpniecību bez droša elektroniska paraksta
3.Atkārtoti par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu ir jāveic maksājums līdz pārbaudījuma dienai.
REKVIZĪTI valsts nodevas samaksai:
Saņēmējs: VALSTS KASE
Reģ.Nr. 90000050138
Konta Nr. LV15TREL1060140922000
Saņēmēja banka: Valsts kase
TRELLV22
_____________________________________
(vārds, uzvārds)
_____________________________________
(personas kods)
Maksājuma veids – apsardzes sertifikāts
Ieņēmumu klasifikācijas kods – 0630
Summa: 18,- Euro - kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Kas jādara, ja apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījums ir nokārtots?
Pēc pozitīvi nokārtotā apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma var iesniegt iesniegumu apsardzes sertifikāta saņemšanai Rīgā, Klijānu ielā 4 otrdienās un ceturtdienās no plkst.12:30 līdz plkst.14:30 (datorklasē).
Vēršam uzmanību! Persona, kura apguvusi akreditētu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvusi drošības speciālista kvalifikāciju BEZ apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma var iesniegt iesniegumu apsardzes sertifikāta saņemšanai Rīgā, Klijānu ielā 4 otrdienās un ceturtdienās no plkst.12:30 līdz plkst.14:30 (datorklasē).

Iesniegumu apsardzes sertifikāta saņemšanai Valsts policijā var iesniegt arī elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu uz e-pastu eksameni@vp.gov.lv vai arī nosūtot ar pasta starpniecību Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas birojam, Rīgā, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, LV-1026

Iesniegumam apsardzes sertifikāta saņemšanai klāt ir jāpievieno:
a) apliecības kopija par mācību programmas “Apsardzes darbs” apguvi
vai
diploma kopija par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikācijas “Drošības speciālists” ieguvi
b) apliecības kopija par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kursa beigšanu ar triju stundu zināšanu pārbaudi
vai
medicīniskās izglītības dokumenta kopiju
c) psihiatra un narkologa atzinuma kopija par veselības stāvokli, izņemot personu, kura ārstniecības iestādē izgājusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā

d)viena fotogrāfija(2x3 cm) vai apstiprinājums, ka sejas attēls tiks iegūts no Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas
Atceramies! Iesniedzot iesniegumu par apsardzes sertifikāta saņemšanu ir jābūt veiktam maksājumam 15,-Euro apmērā.
REKVIZĪTI valsts nodevas samaksai:
Saņēmējs: VALSTS KASE
Reģ.Nr. 90000050138
Konta Nr. LV15TREL1060140922000
Saņēmēja banka: Valsts kase
TRELLV22
_____________________________________
(vārds, uzvārds)
_____________________________________
(personas kods)
Maksājuma veids – apsardzes sertifikāts
Ieņēmumu klasifikācijas kods – 0630
Summa: 15,- Euro – apsardzes sertifikāta saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Kas jādara, ja apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījums ir nokārtots un Jums ir apsardzes sert
Pēc pozitīvi nokārtotā apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma var iesniegt iesniegumu apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai Rīgā, Klijānu ielā 4 otrdienās un ceturtdienās no plkst.12:30 līdz plkst.14:30 (datorklasē).
Iesniegumu apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai Valsts policijā var iesniegt arī elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu uz e-pastu eksameni@vp.gov.lv vai arī nosūtot ar pasta starpniecību Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas birojam, Rīgā, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, LV-1026

Vēršam uzmanību! Iesnieguma apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai iesniegšanas termiņš NAV ievērots, ja iesniegums Valsts policijā iesniegts:
1) vēlāk kā mēnesi pirms apsardzes sertifikāta derīguma termiņa beigām
2) agrāk par trim mēnešiem pirms apsardzes sertifikāta derīguma termiņa beigām

Iesniegumam apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai klāt ir jāpievieno:
a) psihiatra un narkologa atzinuma kopija par veselības stāvokli, izņemot personu, kura ārstniecības iestādē izgājusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā

b) viena fotogrāfija(2x3 cm) vai apstiprinājums, ka sejas attēls tiks iegūts no Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas
Atceramies! Iesniedzot iesniegumu par apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu ir jābūt veiktam maksājumam 15,-Euro apmērā.
REKVIZĪTI valsts nodevas samaksai:
Saņēmējs: VALSTS KASE
Reģ.Nr. 90000050138
Konta Nr. LV15TREL1060140922000
Saņēmēja banka: Valsts kase
TRELLV22
_____________________________________
(vārds, uzvārds)
_____________________________________
(personas kods)
Maksājuma veids – apsardzes sertifikāts
Ieņēmumu klasifikācijas kods – 0630
Summa: 15,- Euro – apsardzes sertifikāta saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Apsardzes sertifikāta izgatavošana un saņemšana
Apsardzes sertifikāts tiek izgatavots viena mēneša laikā no Jūsu IESNIEGUMA saņemšanas dienas.
Pēc apsardzes sertifikāta izgatavošanas Jūs saņemsiet telefoniski vai elektroniski informāciju, ka sertifikātu var saņemt Rīgā, Klijānu ielā 4 otrdien vai ceturtdien pieņemšanas laikā no plkst.12:30 līdz plkst.14:30.
Saņemot apsardzes sertifikātu Jums līdzi ir jābūt pasei vai ID kartei un iepriekšējam apsardzes sertifikātam ( apsardzes sertifikāta pagarināšana).
Informācijas saņemšanai var zvanīt: 67208226
Maksājumi: Skatīt maksājumus
7. solis / Apsardzes sertifikāta dublikāta vai atkārtota sertifikāta saņemšanas kārtība
Iesniegumu apsardzes sertifikāta dublikāta vai atkārtota sertifikāta saņemšanai Valsts policijā var iesniegt  Rīgā, Klijānu ielā 4 otrdienās un ceturtdienās no plkst.12:30 līdz plkst.14:30 (datorklasē).
Iesniegumu apsardzes sertifikāta dublikāta vai atkārtota sertifikāta saņemšanai Valsts policijā var iesniegt arī elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu uz e-pastu eksameni@vp.gov.lv vai arī nosūtot ar pasta starpniecību Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas birojam, Rīgā, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, LV-1026

Atceramies! Iesniedzot iesniegumu par apsardzes sertifikāta dublikāta vai atkārtota sertifikāta saņemšanu ir jābūt veiktam maksājumam 15,-Euro apmērā.
REKVIZĪTI valsts nodevas samaksai:
Saņēmējs: VALSTS KASE
Reģ.Nr. 90000050138
Konta Nr. LV15TREL1060140922000
Saņēmēja banka: Valsts kase
TRELLV22
_____________________________________
(vārds, uzvārds)
_____________________________________
(personas kods)
Maksājuma veids – apsardzes sertifikāts
Ieņēmumu klasifikācijas kods – 0630
Summa: 15,- Euro – apsardzes sertifikāta saņemšana
Apsardzes sertifikāta dublikātu vai atkārtotu apsardzes sertifikātu var saņemt Rīgā, Klijānu ielā 4 otrdien vai ceturtdien pieņemšanas laikā no plkst.12:30 līdz plkst.14:30.
Saņemot apsardzes sertifikāta dublikātu vai atkārtotu apsardzes sertifikātu  Jums līdzi ir jābūt pasei vai ID kartei.
Informācijas saņemšanai var zvanīt: 67208226
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA