Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
• Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Balvu novada teritorijā;
• Kontrolēt Balvu novada domes izdoto Saistošo noteikumu ievērošanu;
• kontrolēt citu normatīvo aktu izpildi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīva atbildība, uzlikt naudas sodus par šo noteikumu pārkāpšanu;
• patrulējot apsekot Balvu novada administratīvo teritoriju, veikt preventīvos pasākumus likumpārkāpumu novēršanā, atbalstīt Valsts policiju un Drošības policiju sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajām prasībām, atbilde tiek sniegta pēc pilnas informācijas pārbaudes, bet ne vēlāk, kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesniegums tiks izskatīts atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajām prasībām, atbilde tiek sniegta pēc pilnas informācijas pārbaudes, bet ne vēlāk, kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāgriežas ar iesniegumu, kuru var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos, zvanot pa telefonu. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Balvu novada pašvaldības policija
Adrese: Sporta iela 1, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64520940; 29445114
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki