Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana detektīvdarbības veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts policija
Īss apraksts:
Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana detektīvdarbības veikšanai
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskā persona (komercsabiedrība, individuālais komersants)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesnieguma izskatīšanas laiks: 30 dienas. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga vai nepieciešama ziņu pārbaude, lai objektīvi pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu, Valsts policijas licencēšanas komisija atliek jautājuma izskatīšanu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Saņemt licenci un veikt detektīvdarbību ir tiesīgs individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība, kurā vadītājs ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis vai Latvijas nepilsonis un uz kuru neattiecas Detektīvdarbības likumā minētie ierobežojumi.
Komersants, kas vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci) detektīvdarbības veikšanai, iesniedz iesniegumu Valsts policijas licencēšanas komisijai. Iesniegumu var iesniegt:
a) personīgi Valsts policijas GKPP KPP Licencēšanas un atļauju sistēmas birojā (Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009, 109.kab., pirmdienās un trešdienās pl.10.00-12.00/14.00-16.00, talr. 67208201, 67208224);
b) pa pastu Valsts policijas GKPP KPP Licencēšanas un atļauju sistēmas birojam (Čiekurkalna 1. līnija 1, k – 4, Rīga, LV – 1026);
c) elektroniski, noformējot elektroniska dokumenta formā (kanc@vp.gov.lv);
d) ar elektroniskā pasta starpniecību bez droša elektroniska paraksta skenēta formā (kanc@vp.gov.lv).

Lai saņemtu licenci, individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība iesniedz Valsts policijas licencēšanas komisijai:
1.iesniegumu;
2. psihiatra un narkologa atzinumu par personālsabiedrības, kapitālsabiedrības vadītāja vai individuālā komersanta veselības stāvokli;
Pirms iesnieguma iesniegšanas individuālais komersants, personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība samaksā par licences izsniegšanu noteikto valsts nodevu 284.57 euro (elektroniskā formā – 256.11 euro).

Rekvizīti valsts nodevas samaksai:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Konta nr. LV96TREL1060140921900
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts policija
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67208229, 67208201
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Licencēšanas komisija pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) un informē par pieņemto lēmumu komersantu.
Licenci var saņemt papīra formā (ierodoties Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas birojā Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009, 109.kab., pirmdienās un trešdienās pl.10.00-12.00/14.00-16.00, talr. 67208201, 67208224) vai elektroniska dokumenta formā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus