Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole un sodīšana par šo noteikumu neievērošanu; izsaukumu apkalpošana diennakts režīmā; "110" un "112" saņemto izsaukumu koordinēšana starp Valsts policiju un Pašvaldības policiju, lai operatīvi varētu reaģēt uz sabiedriskās kārtības pārkāpumiem; fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana; sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana valsts svētkos un atceres dienās, ārvalstu amatpersonu vizīšu laikā sadarbībā ar Drošības policiju, Valsts policiju un Militāro policiju; sabiedriskās kārtības nodrošināšana piketu, mītiņu, sporta un atpūtas pasākumu laikā; patrulēšana publiski visbiežāk apmeklētajās vietās Rīgā; policijas lēmuma par nošķiršanu pieņemšana, lai aizsargāt mājokļī pastāvīgi dzīvojošo personu dzīvību, brīvību vai veselību; tiesu medicīnas ekspertīzes nozīmēšana maznozīmīgu miesas bojājumu noteikšanai, kā arī lietu izskatīšana par maznozīmīgu miesas bojājumu nodarīšanu;  personu, kuras zaudējušas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē spēju patstāvīgi pārvietoties, nogādāšana medicīnas iestādē vai dzīves vietā; patērētāju tiesību aizsardzība un tirdzniecības noteikumu ievērošanas pārbaužu veikšana tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos; bīstamo dzīvnieku neitralizēšana un izolēšana sadarbība ar klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas dienestu; noziegumu vietas apsardze, pašvaldības policijas aizturēto kriminālu nodarījumu izdarījušo vai aizdomās turamo personu nogādāšana Valsts policijā; īpaši svarīgu pašvaldības objektu diennakts apsardzes nodrošināšana; transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole un transportlīdzekļu evakuācija likumā paredzētajos gadījumos; sabiedriskās kārtības pasākumu nodrošināšana Rīgas pilsētas kapsētās; Valsts valodas likuma prasību ievērošanas kontrole; autortiesību un blakustiesību ievērošanas kontrole; profilaktiskais darbs ar sociāli nelabvēlīgajām ģimenēm; darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem;...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Parādīt visus...
Klātiene
Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa
Centra pārvalde
Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvalde
Kurzemes pārvalde
Latgales pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa
Centra pārvalde
Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvalde
Kurzemes pārvalde
Latgales pārvalde
Parādīt visus...
Telefons
+371 67012693
+371 67105706
+371 67105719
+371 67105755
+371 67181125
Parādīt visus...
Fakss
+371 67037257