Caurlaides izsniegšana inkasācijas transportlīdzeklim
Izvēlētā organizācija: LR IEKŠLIETU MINISTRIJAS VALSTS POLICIJA
Īss apraksts:
Caurlaides izsniegšana inkasācijas transportlīdzeklim
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Apsardzes komersants vai kredītiestādes iekšējās drošības dienests, kas veic skaidras naudas inkasācijas apsardzi
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas; 15 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja inkasents ir Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks. Ja ir nepieciešama ziņu papildu pārbaude Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegt /nosūtīt iesniegumu ar pievienotiem dokumentiem. Licencēšanas komisija izskata jautājumu par caurlaides inkasācijas transportlīdzeklim izsniegšana un par rezultātiem paziņo iesniedzējam.

Nepieciešamie dokumenti:
1. visiem caurlaižu pieprasītājiem:
1.2. iesniegums
1.3. īpašumā vai turējumā reģistrēto inkasācijas apsardzei izmantojamo transportlīdzekļu saraksts (norādīt transportlīdzekļa nosaukumu, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numuru
1.4. apliecināta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija
2. apsardzes komersantiem:
2.1. apliecināta vienošanās kopija par skaidras naudas savākšanu un nogādāšanu kredītiestādē. Vienošanās darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par caurlaides derīguma termiņu
2.2. apsardzes komersanta izziņa, kurā norādīts caurlaižu nepieciešamības pamatojums, kā arī to kredītiestāžu un komersantu adreses, kurās plānota skaidras naudas savākšana un nogādāšana un kurās tiks lietota caurlaide skaidras naudas inkasācijas apsardzes laikā
3. kredītiestāžu iekšējās drošības dienestam:
3.1. kredītiestādes izziņa, kurā norādīts caurlaižu nepieciešamības pamatojums, kā arī to kredītiestādes filiāļu adreses, kurās plānota skaidras naudas savākšana un nogādāšana un kurās tiks lietota caurlaide skaidras naudas inkasācijas apsardzes laikā


Hipersaite Iesnieguma paraugs (2. pielikums)
https://likumi.lv/wwwraksti/2016/231/PIEL/738/P2.DOC

Iesnieguma paraugs: Ministru kabineta 2016. gada 22. novembra noteikumi Nr. 738 „Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības”
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.

Maksājuma informācija:
valsts nodeva nav paredzēta
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Speciālo atļauju (licenču), sertifikātu izsniegšana
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67208185
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki