Valsts policijas transportlīdzekļu izmantošana lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļu pavadīšanā
Izvēlētā organizācija: Valsts policija
Īss apraksts:
Lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekļu pavadīšanas nodrošināšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegt /nosūtīt iesniegumu, kurā norādīts pakalpojuma ņēmējs un pakalpojuma izmantošanas laiks. Pirms iesnieguma iesniegšanas Valsts policijā, iesniedzējam jāsaņem valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” izsniegtu lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauju.
Nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums;
2. Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” izsniegtu lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauja (elektroniskā formātā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Lielgabarīta transportlīdzekļu pavadīšana
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67208110, 67208107
Fakss: 67208106
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Transportlīdzekļa pavadīšanas pakalpojumu Valsts policija sniedz pēc tam, kad saņemta informācija par pakalpojuma priekšapmaksas rēķina apmaksu.
Ja Valsts policijas vadības struktūrvienība pakalpojuma izmaksu pārrēķina rezultātā konstatē, ka:
1) pakalpojuma izmaksas pārsniedz priekšapmaksas rēķinā norādīto summu, tā trīs darbdienu laikā izraksta rēķinu par summas starpību un nosūta to apmaksai pakalpojuma ņēmējam;
2) pakalpojuma izmaksas ir mazākas par priekšapmaksas rēķinā norādīto summu, tā trīs darbdienu laikā minēto starpību pārskaita uz pakalpojuma ņēmēja norādīto kredītiestādes kontu, informējot par to pakalpojuma ņēmēju.
Maksājuma informācija:
Saņēmējs: Valsts policija Reģ.Nr.90000099040
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Konta nr. LV67TREL2140091031000
Maksas pakalpojuma veids-Valsts policijas transportlīdzekļu izmantošana lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļu pavadīšanā:
1)par maršruta kilometru – 0,63 (cena ar PVN, euro),
2)par maršrutā pavadīto stundu – 22,31 (cena ar PVN, euro).
Maksājumi: Skatīt maksājumus