Valsts policijas darbinieka - kārtības uzturētāja, iesaistīšana publiskos pasākumos, kuros organizē privātpersona
Izvēlētā organizācija: Valsts policija
Īss apraksts:
Valsts policijas darbinieka - kārtības uzturētāja, iesaistīšana publiskos pasākumos, kuros organizē privātpersona
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz/nosūta iesniegumu, kurā norāda publiskā pasākuma aprakstu, norises vietu, laika posmu, pasākuma dalībnieku un apmeklētāju skaitu, pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas un iespējamos  riskus (sabiedriskā miera un kārtības traucēšana, pārmērīga alkohola lietošana, neatļauta narkotisko vielu lietošana, pasākuma norises laikā iespējamās traumas, ceļu satiksmes noteikumu neievērošana, transportlīdzekļu uzbraukšana šķēršļiem vai gājējiem, ugunsgrēka riski utt.), kā arī norāda pasākuma netraucētai norisei vēlamos Valsts policijas resursus un to izmantošanas laika posmu. Pirms iesnieguma iesniegšanas Valsts policijā, iesniedzējam jāsaņem pašvaldības atļauju publiskā pasākuma organizēšanai, kā arī valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” atļauja pasākuma organizēšanai, ja pasākuma norise plānota uz valsts autoceļiem. Minēto atļauju kopijas, kā arī pasākuma norises shēmu pievieno iesniegumam, ko iesniedz Valsts policijā ne vēlāk, kā 10 dienas pirms publiskā pasākuma norises. Maksas pakalpojumus publisko pasākumu norises vietās Valsts policija sniedz pēc līguma par maksas pakalpojumu sniegšanu slēgšanas un  tad, ja trīs dienas pirms pakalpojuma sniegšanas ir saņemta informācija par pakalpojuma priekšapmaksas rēķina apmaksu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts policija
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-4, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67014089; 67014088
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesnieguma saņemšanas Valsts policija  izvērtē tās rīcībā esošos resursus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildi.
Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumu Nr. 903 “Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis” 3.punkts nosaka tiesības Valsts policijai sniegt šajos noteikumos minētos pakalpojumus, tostarp, ja attiecīgā pakalpojuma sniegšana neapgrūtinās Valsts policijas funkciju un uzdevumu izpildi.  Ja tiek pieņemts lēmums par maksas pakalpojuma sniegšanu, atbildīgā amatpersona sazinās ar iesniedzēju un sagatavo līgumu par maksas pakalpojumu sniegšanu, bet gadījumā, ja līgums netiek slēgts, Valsts policija par to informē rakstiski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus