Spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts policija
Īss apraksts:
Spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātu ir tiesīgas saņemt vismaz 21 gada vecumu sasniegušas personas, kuras izglītības iestādē ieguvušas kalnu inženiera kvalifikāciju vai kuras apguvušas atbilstošu profesionālās pilnveides programmu un nokārtojušas kvalifikācijas pārbaudījumu, ja uz tām neattiecas šā likuma 11.panta otrās daļas 1.punktā noteiktie ierobežojumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Ja nepieciešama iesnieguma un tam pievienoto dokumentu papildu pārbaude Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegt /nosūtīt iesniegumu ar pievienotiem dokumentiem. Licencēšanas komisija izskata jautājumu par spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanu un par rezultātiem paziņo iesniedzējam.

Nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums;
2. dokumenta kopija, kas apliecina kalnu inženiera kvalifikācijas iegūšanu izglītības iestādē vai spridzināšanas darbu vadītāja profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu un kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanu mācību iestādē;
3. dokumenta kopija, kas apliecina, ka personai ir vismaz triju gadu darba pieredze spridzinātāja vai spridzināšanas darbu vadītāja amatā;
4. psihiatra un narkologa atzinums par personas veselības stāvokli;
5. apliecības kopija par pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursa noklausīšanos vai medicīniskās izglītības dokumenta kopija, vai izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopija, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;
6.viena fotogrāfija (3 x 4 cm), kas izgatavota ne agrāk kā pirms trim mēnešiem.

Iesnieguma paraugs: Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumi Nr.907 „Noteikumi par spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru” 4.pielikums
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Speciālo atļauju (licenču), sertifikātu izsniegšana
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67208185
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.

Maksājuma informācija:
Saņēmējs: Valsts kase Reģ.Nr.90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Konta nr. LV15TREL1060140922000;
55,34 euro valsts nodeva par spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanu.

Ja spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāts tiek izsniegts elektroniska dokumenta veidā, valsts nodevu maksā, piemērojot koeficientu 0,9

Pirms spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanas licencēšanas komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārliecinās, ka valsts nodeva ir samaksāta
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Speciālo atļauju (licenču), sertifikātu izsniegšana
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67208185
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki