Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa
Izvēlētā organizācija: NĪCAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Persona var mainīt vārdu/uzvārdu, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikts „4Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas” likumā, iesniedzot Dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.
Dzimtsarakstu nodaļa izskata iesniegumu un sagatavoto lietu nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, kas mēneša laikā dod lēmumu par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību vai atsaka to darīt.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
1 mēnesis kopš nosūtīšanas dzimtsarakstu departamentam.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieteikšana
*Aizpildīta veidlapa klātienē
*Identitātes apliecināšana ar personas apliecību (eID karti) vai pasi
*Nepieciešams foto 4,5cm x 3,5cm
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzimtsaraksti
Adrese: Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
*Samaksāta valsts nodeva 71,14eur
*Pēc atļaujas saņemšanas jāmaina pase, Personas apliecība (eID karte) u. c. dokumenti
Maksājumi: Skatīt maksājumus