Laulības, dzimšanas, miršanas apliecību atkārtota izsniegšana un izziņu izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem
Izvēlētā organizācija: Priekules novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personas, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas, miršanas apliecības vai izziņas no civilstāvokļa aktu reģistriem, var tās pieprasīt  jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā Latvijā. Attiecīgu iesniegumu nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Priekules novada dzimtsarakstu nodaļas arhīvā glabājas – Bunkas, Gramzdas , Kalētu , Priekules, Virgas pagastu un Priekules pilsētas Dzimtsarakstu nodaļu civilstāvokļa aktu reģistri no 1994.gada.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, par kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts izdarīts;
nepilngadīgas personas vecāki vai likumiskais pārstāvis, mirušās personas
                                          radinieki.
Termiņš:
1 mēnesis
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / 1. solis
Atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošo  dokumentu var pieprasīt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā:
1) uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), pilnvarotās personas – pilnvaru;
2) iesniegumā norāda: vārdu (-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
3) pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamību;
4) atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams izņemt atkārtoti, norādīt datumu un vietu, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
5) personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.
(skat. sadaļu  Cita informācija- Normatīvie akti )
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63497941; 26423443
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / 2. solis
Dzimtsarakstu nodaļa pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda arhīva grāmatas, ja nepieciešams, sastāda atzinumu, izdara izmaiņas attiecīgajā civilstāvokļa reģistrā un izsniedz jaunu apliecību. Atkārtoti izsniedzamo dokumentu, izsniedz personīgi personai, par kuru reģistra ieraksts izdarīts (uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), vai pilnvarotai personai (uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un pilnvaru.
Ja iesniegums saņemts pa pastu, dzimtsarakstu nodaļa atkārtoti izsniegto dokumentu mēneša laikā nosūta tai dzimtsarakstu nodaļai atbilstoši iesniedzēja dzīvesvietai, par to paziņojot iesniedzējam.
Dokumentus uz ārvalstīm nosūta saskaņā ar kārtību, kāda noteikta Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos.
(skat. sadaļu  Cita informācija- Normatīvie akti )
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63497941; 26423443
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
3. solis / 3.solis
Pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks izsniedz pieprasīto dokumentu.
Pie dokumentu izsniegšanas jāuzrāda personas apliecinošs dokuments un pilnvara ( ja dokumentu saņem pilnvarota persona).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Priekules novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434
Tālrunis: 63497941; 26423443
Fakss:
Cita kontaktinformācija: