Vārda, uzvārda vai tautības maiņa (Ventspils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ventspils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu, uzvārdu. Persona ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās.
Saņēmēji:
Fiziska persona
15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss.
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Persona, kura vēlas mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību ierodas dzimtsarakstu nodaļā un iesniedz iesniegumu un pievieno iesniegumam likumā noteiktos dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63629490, 28375290
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Pieņemšanas laiki:
P. 9.00 - 12.00 un 13.00-17.00
T. 9.00 - 12.00
P. 9.00 - 12.00
Darba laiki
2. solis / Dokumentu apstrāde un nosūtīšana
Nodaļa no citām dzimtsarakstu nodaļām pieprasa iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus un no Sodu reģistra pieprasa izrakstu par personas sodāmību. Dokumentus nosūta LR TM Dzimtsarakstu departamentam lēmuma pieņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63629490, 28375290
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Pieņemšanas laiki:
P. 9.00 - 12.00 un 13.00-17.00
T. 9.00 - 12.00
P. 9.00 - 12.00
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšanas iespējas
LR TM Dzimtsarakstu departamentā 1 mēneša laikā no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas tiek pieņemts lēmums. Dzimtsarakstu departaments lēmumu nosūta personai pa pastu uz iesniegumā norādīto dzīvesvietas adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts LR TM Dzimtsarakstu departaments
Adrese: Aleksandra Čaka iela 38A, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: