Vārda, uzvārda maiņa
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu un uzvārdu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1) personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
2) iesniegums, norādot vārda, uzvārda maiņas iemeslu - jāiesniedz oriģināls;
3) nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņa un bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda maiņai - jāiesniedz oriģināls;
4) fotogrāfija 4,5x3,5 cm - jāiesniedz oriģināls;
5) kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts nodeva par vārda, uzvārda maiņu EUR 71,14 (Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums)
Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
Vārda, uzvārda maiņas lietas izskatīšanas termiņš ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas
Saņēmēji:
Fiziska persona
15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas republikā piešķirts bezvalstnieka statuss.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt, nepieciešamos dokumentus iesniedzot klātienē dzimtsarakstu iestādē.

Valsts nodeva par vārda, uzvārda ieraksta maiņu ir 71,14 EUR.

Par vārda, uzvārda ieraksta maiņu no valsts nodevas atbrīvojama:
• persona, kura maina vārda vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) ,, Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma”2.panta pirmās daļas 7.punktā minētajā gadījumā,
• persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu ,,lībietis (līvs)”.

Vārda un uzvārda maiņai nepieciešamie dokumenti:
• personu apliecinošs dokuments- uzrāda oriģinālu;
• iesniegums- iesniedz oriģinālu;
• nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišanu vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā,- aizbildņa rakstveida piekrišana un bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm- iesniedz oriģinālu;
• fotogrāfija (4,5x 3,5 cm);
• kvīts par valsts nodevas samaksu- iesniedz oriģinālu.

•  kvīts par valsts nodevas samaksu- iesniedz oriģinālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē dzimtsarakstu iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA