Tautības ieraksta maiņa
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Persona (Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss) vēlas un ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās.

Valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu EUR 71,14 (Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums)
Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
2) iesniegums - jāiesniedz oriģināls;
3) tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību - jāuzrāda oriģināli;
4) nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņa un bāriņtiesas piekrišana tautības ieraksta maiņai - jāiesniedz oriģināls;
5) ja izvēlētā tautība ir "latvietis" - dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi - jāuzrāda oriģināls;
6) kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls. Nepieciešamo dokumentu oriģināliem pielīdzināmi notariāli apliecināti šo dokumentu noraksti vai kopijas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt, nepieciešamos dokumentus iesniedzot klātienē dzimtsarakstu iestādē.

Valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu ir 71,14 EUR.

Par tautības ieraksta maiņu no valsts nodevas atbrīvojama:
• persona, kura maina vārda vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) ,, Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma”2.panta pirmās daļas 7.punktā minētajā gadījumā,
• persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu ,,lībietis (līvs)”.


Tautības ieraksta maiņai nepieciešamie dokumenti:
• personu apliecinošs dokuments- uzrāda oriģinālu;
• iesniegums- iesniedz oriģinālu;
• tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību- uzrāda oriģinālu;
• izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3. grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem- izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret  tautības ierakstu ,,latvietis”- jāuzrāda oriģināls;
•nepilngadīgas vecāku rakstveida piekrišanu tautības ieraksta maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā,- aizbildņa rakstveida piekrišana un bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta  maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm- iesniedz oriģinālu;
•  kvīts par valsts nodevas samaksu- iesniedz oriģinālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē dzimtsarakstu iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA