Personas, kas apguvusi pilnu mācību kursu latviešu mācībvalodā un ieguvusi pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību, reģistrācija Latvijas pilsonībā
Izvēlētā organizācija: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Persona var iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā, ja apguvusi pilnu mācību kursu latviešu mācībvalodā un ieguvusi pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību. Personas var reģistrēties pilsonībā divu gadu laikā no apliecības vai atestāta (diploma) saņemšanas brīža. Konsultācijas pa tel. +371 67219485, +371 67219116 vai rakstot uz e-pastu - pskn@pmlp.gov.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kas apguvusi pilnu mācību kursu latviešu mācībvalodā un ieguvusi pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Lēmums tiek pieņemts mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Pārvaldē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

1)iesniegums ar lūgumu atzīt par Latvijas pilsoni (iesniegums MS Word formātā pieejams Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā - http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/dubultpilsonība-un-pilsonības-reģistrācija/pilsonības-reģistrācija/personas-kasapguvusi-pilnu-macibu-kursu-registresana.html);
2)personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte);
3) apliecība vai diploms par pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iegūšanu;
4) sekmju izraksts;
5) mācību iestādes vai arhīva izdota izziņa par pilna pamatskolas vai vispārējās vidējās izglītības mācību kursa apguvi latviešu valodā.

Ja persona ir citas valsts pilsonis, tad Latvijas pilsonības iegūšanas procesa laikā ir jāiesniedz dokumenti par atteikšanos no iepriekšējās valsts pilsonības.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PMLP Aizkraukles nodaļa
PMLP Alūksnes nodaļa
PMLP Balvu nodaļa
PMLP Bauskas nodaļa
PMLP Cēsu nodaļa
Parādīt visus...
Pasts Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 8300
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums tiek nosūtīts personai pa pastu vai e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA