Latvijas trimdinieku un viņu pēcnācēju reģistrēšana Latvijas pilsonībā
Izvēlētā organizācija: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Atzīšana par Latvijas pilsoni, personas koda piešķiršana un ziņu iekļaušana Iedzīvotāju reģistrā. Konsultāciju sniegšana pa tel. +371 67219485, +371 67219116 vai pa e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv, saite uz pakalpojuma aprakstu Pārvaldes mājas lapā:http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/dubultpilsonība-un-pilsonības-reģistrācija/pilsonības-reģistrācija/latvijas-trimdinieku-registresana-pilsoniba/
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas trimdinieki: 1) 1940.gada 17.jūnijā bija Latvijas pilsonis (vai Latvijas pilsoņa  pēcnācējs);2) laikā no 1940.gada 17.jūnija līdz 1990.gada 4.maijam bēga no PSRS vai Vācijas okupācijas režīma vai deportēts;3) 2.punktā minēto iemeslu dēļ nav varējis atgriezties Latvijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
120
Termiņš:
Lēmums tiek pieņemts 4 mēnešu laikā no dokumentu saņemšanas brīža Pārvaldē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Nepieciešamie dokumenti:
1)  iesniegums ar lūgumu atzīt par Latvijas pilsoni (- iesniegums MS Word formātā, iesniegums bērnam līdz 15 gadu vecumam vārdā MS Word formātā pieejams Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā - http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/dubultpilsonība-un-pilsonības-reģistrācija/pilsonības-reģistrācija/latvijas-trimdinieku-registresana-pilsoniba/), kurā jānorāda:
-  pretendenta vārds, uzvārds latviešu valodā un dzimšanas dati vai personas kods (ja tāds piešķirts);
Neskaidrību gadījumos, lai pārliecinātos par personvārda atveidi latviešu valodā, lūgums sazināties ar Latviešu valodas aģentūru telefoniski – (+371) 67225879 vai ar elektroniskā pasta starpniecību, www.valoda.lv, e-pasts: konsultacija@valoda.lv.
-  dzīvesvieta (vēlams drukātiem burtiem);
-  kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis, ja tādi ir).
2)      personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte);
3)      dzimšanu apliecinošs dokuments (dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra);
4)      dokuments, kas apliecina ģimenes stāvokli (laulības apliecība, dokuments par laulības šķiršanu vai laulātā miršanas apliecība);
5)      bērna dzimšanu apliecinošs dokuments;
6)      dokumenti, kas apliecina tiesības iegūt Latvijas pilsonību:
         -   apliecinājums, ka pretendents vai tās priekštecis no 1940.gada 17.jūnija līdz 1990.gada 4.maijam atstāja Latviju, glābdamies no Latvijas PSRS vai Vācijas okupācijas režīma vai tika deportēts un tāpēc līdz 1990.gada 4.maijam nav atgriezies Latvijā uz pastāvīgu dzīvi (apliecinājums MS Word formātā - http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/dubultpilsonība-un-pilsonības-reģistrācija/pilsonības-reģistrācija/latvijas-trimdinieku-registresana-pilsoniba/dokumenti-kas-apliecina-tiesibas-iegut-latvijas-pilsonibu.html);
        -    par pretendenta vai tā priekšteču piederību Latvijas pilsoņu kopumam 1940.gada 17.jūnijā (civilstāvokļa reģistra dokuments (izsniedz Dzimtsarakstu departaments, A.Čaka ielā 38, Rīgā, LV-1011, e-pasts: dzimts.dep@tm.gov.lv, tel.(+371)67226222); Valsts vēstures arhīva (www.archiv.org.lv) izsniegtie dokumenti par 1935.gada tautas skaitīšanas datiem, nodokļu pārvaldes lietām, karaklausības lietām; pirmskara Latvijas laika izdota Latvijas pilsoņa pase);

     Civilstāvokļa akta reģistrācijas dokumentiem ir jābūt tulkotiem valsts valodā (izņemot, ja dokuments ir angļu, vācu, franču vai krievu valodā un tas tiek iesniegts vēstniecībā vai nosūtīts pa pastu no ārvalstīm) un legalizētiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Dokumenta legalizācija nav nepieciešama Eiropas Savienības valstīs, Eiropas Ekonomikas Zonas valstīs vai Šveices Konfederācijā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem, kas ir paredzēti izmantošanai Latvijā. Kā arī valstīs, ar kurām Latvija ir noslēgusi divpusējos līgumus par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās - Baltkrievija, Kirgīzija, Krievija, Moldova, Ukraina, Uzbekistāna. Informācija par dokumentu legalizāciju atrodama: http://www.mfa.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/pakalpojumi/legalizacija/

Dokumentus var iesniegt:
1)      Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē personiski;
2)      Latvijas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā;
3)      nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.3, Rīga, LV-1026) vai elektroniski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

! Dokumentus par bērnu līdz 15 gadu vecumam iesniedz viņa likumiskais pārstāvis. Pats bērns vecumā no 15 līdz 18 gadiem.

! Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt notariāli apliecinātām (legalizētām -
http://www.mfa.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/pakalpojumi/legalizacija/), izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PMLP Aizkraukles nodaļa
PMLP Alūksnes nodaļa
PMLP Balvu nodaļa
PMLP Bauskas nodaļa
PMLP Cēsu nodaļa
Parādīt visus...
Pasts Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 8300
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums tiek nosūtīts personai pa pastu vai e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA