Iesniegumu izskatīšana
Izvēlētā organizācija: PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS CENTRS
Īss apraksts:
Patērētāju iesniegumu un sūdzību izskatīšana šādos jautājumos:
1) patērētāju tiesības un strīdi, kas saistīti ar preču vai pakalpojumu iegādi;
2) līgumslēdzēju tiesiskās vienlīdzības principa neievērošana (netaisnīgi līguma noteikumi), t.sk.: kompleksa tūrisma pakalpojuma līgumos; patērētāja kreditēšanas un finanšu pakalpojumu sniegšanas
līgumos; apdrošināšanas līgumos; distances līgumos; būvniecības pakalpojumu līgumos; apsaimniekošanas līgumos; elektronisko sakaru pakalpojumu līgumos (internets, televīzija...); nekustamā īpašuma pirkuma līgumos.
3) nepārtikas preču un pakalpojumu drošuma un atbilstības prasības;
4) mērīšanas līdzekļu valsts metroloģiskās prasības;
5) bīstamo iekārtu prasības;
6) negodīga komercprakse, e-komercija un reklāma;
7) ja PTAC sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu, tad strīdu var risināt Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja vien attiecīgajā jomā ir iespējams tādu sasaukt.

COFOG kods 04.1.1.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
PTAC atbildi patērētājam sniedz viena mēneša laikā no iesnieguma vai sūdzības saņemšanas dienas, nepieciešamības gadījumā iesnieguma vai sūdzības izskatīšanas termiņu var pagarināt līdz vienam gadam.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana iespējama klātienē, pa pastu, vai nosūtot elektroniskus dokumentus,  kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, uz PTAC oficiālo e-pasta adresi. Ir jāsagatavo PTAC adresētu iesniegumu, kurā sīki apraksta radušos situāciju, jāpievieno darījuma apliecinošu dokumentu kopijas un dokumenta kopijas, kas apliecina strīda esamību ar komersantu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums PTAC
Klātiene
PTAC Daugavpils
PTAC Rīga - Iesniegumu pieņemšana
E-pasts
Pasts
PTAC Daugavpils
PTAC Rīga
Telefons 65452554
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PTAC Daugavpils
PTAC Rīga - Iesniegumu pieņemšana
E-pasts
Pasts
PTAC Daugavpils
PTAC Rīga
Telefons 65452554