Atbilde uz personas iesniegumu par Zāļu valsts aģentūras kompetencē esošiem jautājumiem
Izvēlētā organizācija: ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA
Īss apraksts:
Sniegt atbildes uz iesniegumā norādīto, uzturēt kontaktu ar klientu
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums.
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai elektroniski, iesniedzot ar drošu e-parakstu parakstītus dokumentus, iesniegumus var nosūtīt uz ZVA e-pasta adresi info@zva.gov.lv.
Ja no klienta ir saņemts ar drošu e-parakstu parakstīts dokuments, iesniegums, tad ZVA atbildi sniedz kā e-dokumentu.
Klients var saņemt atbildi uz savu iesniegumu atnākot tai pakaļ uz ZVA klientu apkalpošanas punktu (11.kabinets).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA