Sapulču, gājienu un piketu rīkošanas atļauja
Izvēlētā organizācija: JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
Īss apraksts:
Atļaujas izsniegšana sapulču, gājienu vai piketu rīkošanai nepieciešama, ja persona vēlas organizēt publisku sapulci, gājienu vai piketu.
Sapulces, gājiena vai piketa rīkošanas atļauja nav nepieciešama pasākumiem, slēgtajām sapulcēm, tām, kuras nav publiski izziņotas, tiek rīkotas telpās, kā arī, ja to rīko valsts vai pašvaldības iestādes. Valsts vai pašvaldības iestādēm ir jāinformē pašvaldība par šāda pasākuma organizēšanu
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai jāiesniedz: iesniegums (veidlapa )
2. fiziskai personai jāuzrāda pase
3. juridiskās personas vārdā pārstāvis uzrāda pasi un iesniedz pilnvaru
Pieteikumam pievienojamie dokumenti:
• to līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par sabiedrisko kārtību un drošību pasākuma laikā (uzrādot oriģinālus);
• pasākuma norises vietas īpašnieka vai pārvaldnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators un pasākums tiek rīkots uz viņa privātajā īpašumā esošās zemes vai uz privātajā īpašumā vai privātajā lietošanā esošajiem zemes gabaliem.
Elektroniski var iesniegt iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju apkalpošanas centri Jūrmalas pilsētas domē
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67093816, 67093843
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Apmeklētāju apkalpošanas centrs Kauguros, Raiņa iela 110, tālrunis: 67738898
Apmeklētāju apkalpošanas centrs Ķemeros, Tukuma iela 30, tālrunis: 67751609
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc visu dokumentu saņemšanas ne vēlāk kā 5 dienas pirms pasākuma (ja iesniegts 24h pirms, tad ne vēlāk kā 6h), pašvaldība izsniedz atļauju vai aizliegumu sapulces, gājiena vai piketa rīkošanai.
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Pilnvara - personai, kas pārstāv juridisku personu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju apkalpošanas centrs Jūrmalas pilsētas domē
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki