Atļaujas izsniegšana sapulču, gājienu un piketu organizēšanai (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Atļauja nepieciešama fiziskai vai juridiskai personai, kas vēlas rīkot miermīlīgas sapulces, gājienus un piketus. Atļauja nav nepieciešama reklāmas un izklaides pasākumiem, ko rīko uzņēmumi savās vai īrētas telpās vai teritorijās.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Atļauju iespējams saņemts 10 darba dienu jeb 2 nedēļu laikā kopš pieprasīšanas brīža.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieteikums iesniedzams pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā ir paredzēts attiecīgais pasākums.
Pieteikumā norādāms:
• pasākuma veids (sapulce, gājiens, pikets);
• pasākuma mērķis;
• pasākuma datums, sākuma un beigu laiks;
• sapulces vai piketa vieta, gājiena maršruts;
• plānotais dalībnieku skaits;
• kāds atbalsts tiek lūgts no pašvaldības un policijas, lai sekmētu pasākuma netraucētu norisi;
• organizators (viens vai vairāki) un tālruņa numurs, pa kuru var sazināties ar viņu;
• pasākuma vadītājs;
• pasākuma vadītāja palīgi, kā arī kārtības uzturētāji.
Iesniedzot pieteikumu, fiziskā persona uzrāda savu pasi, bet juridiskās personas pārstāvis uzrāda savu pasi un iesniedz juridiskās personas pilnvaru iesniegt pieteikumu.
Visām pieteikumā minētajām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajām personām — pilns nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381496
Fakss: 64381150
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381496
Fakss: 64381150
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301