Atļauju izsniegšana sapulču, gājienu vai piketu rīkošanai (Salaspils novads)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Atļaujas izsniegšana sapulču, gājienu vai piketu rīkošanai nepieciešama, ja persona vēlas organizēt publisku sapulci, gājienu vai piketu Salaspils novadā.
Sapulces, gājiena vai piketa rīkošanas atļauja nav nepieciešama pasākumiem, slēgtajām sapulcēm, tām, kuras nav publiski izziņotas, tiek rīkotas telpās, kā arī, ja to rīko valsts vai pašvaldības iestādes. Valsts vai pašvaldības iestādēm ir jāinformē pašvaldība par šāda pasākuma organizēšanu
Saņēmēji:
Jebkura persona
Sapulces, gājiena vai piketa organizators, pasākuma vadītājs, pasākuma vadītāja palīgs un kārtības uzturētājs nevar būt persona, kas:
1) nav sasniegusi 18 gadu vecumu;
2) nav Latvijas pilsonis vai persona, kurai ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi vai arī persona, kurai ir
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1) Pasākuma organizators Apmeklētāju apkalpošanas centrā ne agrāk kā 4 mēnešus un ne vēlāk kā 10 dienas pirms (ja nav iespējams, tad ne vēlāk kā 24 h pirms) norises sākuma iesniedz iesniegumu sapulces, gājiena, piketa organizēšanai Salaspils novadā un nepieciešamos dokumentus; 2) Pasākuma organizators par sapulci, gājienu vai piketu informē valsts policiju (iesniedz iesniegumu Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes Salaspils policijas iecirknim, Skolas ielā 7a, Salaspilī, LV-2121); 3) Pēc visu dokumentu saņemšanas ne vēlāk kā 5 dienas pirms pasākuma (ja iesniegts 24h pirms, tad ne vēlāk kā 6h), pašvaldība izsniedz atļauju vai aizliegumu sapulces, gājiena vai piketa rīkošanai.
Jāiesniedz:
- Iesniegums atļaujai par sapulču, gājienu un piketu rīkošanu;
- Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (juridiskai personai);
- Pases kopija (fiziskai personai);
- Pilnvara - personai, kas pārstāv juridisku personu;
- Norises vietas īpašnieka rakstiska piekrišana vai līguma kopija;
- Plānotā pasākuma norises plāns, maršruts;
- Paziņojums, ka organizators uzņemas atbildību par likuma „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” ievērošanu pasākuma laikā;
- Saraksts ar kārtības uzturētāju parakstiem par piekrišanu piedalīties pasākumā kārtības uzturētāju statusā vai kopija līgumam ar sabiedriskās kārtības nodrošinātāju;
- Apraksts, kāds atbalsts tiek lūgts no pašvaldības un policijas, lai sekmētu pasākuma netraucētu norisi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kase
Salaspils apmeklētāju apkalpošanas centrs
Saulkalnes apmeklētāju apkalpošanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Pilnvara - personai, kas pārstāv juridisku personu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kase
Salaspils apmeklētāju apkalpošanas centrs
Saulkalnes apmeklētāju apkalpošanas centrs