Mantojuma saraksta sastādīšana (Ķekavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Bāriņtiesa sniedz palīdzību mantiniekam, ja mantinieks grib izlietot inventāra tiesību (sastādīt mantojuma sarakstu) un tiesa vai notārs mantojuma saraksta sastādīšanu uzdevis bāriņtiesai (Civillikuma 709.pants).
Ja nomirst mantojuma atstājējs un klāt nav mirušā mantinieku, bāriņtiesa nodrošina mantojuma apsardzību, negaidot tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu mantojuma masai
Saņēmēji:
Jebkura persona
Bāriņtiesas priekšsēdētājs vai viņa norīkots bāriņtiesas loceklis pārbauda mantinieka identitāti.
Mantojuma saraksts:
1.Mantojuma saraksta sastādīšanā bāriņtiesa pieaicina mantinieku, kurš lūdzis sastādīt sarakstu, un citus mantiniekus, ja tādi ir zināmi, kā arī divus lieciniekus.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz:
No tiesas vai notāra saņemts pieprasījums.
Izziņa par deklarēto dzīvesvietu, dokumenti, uz kuru pamata veic mantojuma saraksta sastādīšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Baložu pārvalde
Daugmales pārvalde
Ķekavas novada bāriņtiesa
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Baložu pārvalde
Daugmales pārvalde
Ķekavas novada bāriņtiesa