Atkārtota novada domes, pastāvīgās komitejas un komisijas sēdes protokola izraksta un/vai lēmuma izsniegšana
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pamatojoties uz saņemto informāciju pa pastu, faksu, telefonu un e-pastu, kā arī klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavoti Rēzeknes novada domes sēžu, pastāvīgo komiteju un komisiju protokolu izraksti un/vai lēmumi. Sagatavotie dokumenti tiek nosūtīti adresātam pa pastu, e-pastu, faksu vai sagatavoti izsniegšanai
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un pārdod preces, un fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš ir 15 dienas, taču, ja lēmumu pieņemšana prasa papildu izpētes veikšanu, tās ir 30 dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pamatojoties uz saņemto informāciju pa pastu, faksu, telefonu un e-pastu, kā arī klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavoti Rēzeknes novada domes sēžu, pastāvīgo komiteju un komisiju protokolu izraksti un/vai lēmumi. Sagatavotie dokumenti tiek nosūtīti adresātam pa pastu, e-pastu, faksu vai sagatavoti izsniegšanai. Ja dokuments satur ierobežotas pieejamības informāciju, tad, saņemot klātienē Rēzeknes novada pašvaldībā, pieprasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Pakalpojumu var pieprasīt, sūtot savu pieprasījumu pa pastu uz adresi – Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-1460, pakalpojumu var pieprasīt, zvanot pa tālruņa numuru +371 64607200 vai +371 64607191, pakalpojumu var pieprasīt, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu - info@rezeknesnovads.lv, pakalpojumu var pieprasīt, nosūtot pieprasījumu uz faksa numuru +371 64625935.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja dokuments satur ierobežotas pieejamības informāciju, tad, saņemot klātienē Rēzeknes novada pašvaldībā, pieprasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA