Pašvaldības dokumentu kopiju un izrakstu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pēc pieprasījuma tiek atkārtoti izsniegts Rēzeknes novada domes, domes pastāvīgās komitejas un/vai komisijas sēdes protokola izraksts un/vai lēmums.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un pārdod preces, un fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš ir 15 dienas, taču, ja lēmumu pieņemšana prasa papildu izpētes veikšanu, tās ir 30 dienas. Termiņš noteikts atbilstoši Iesnieguma likuma noteikumiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.SOLIS - Pakalpojuma pieprasīšana
1. Iesniedzējs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu), kurā lūdz atkārtoti izsniegt domes/pastāvīgās komitejas/komisijas sēdes protokola izrakstu / lēmumu.
Iesnieguma veidlapa: http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/pakalpojumi/personas-tiesibas/

2. Iesniedzējs iesniegumam pievieno dokumentu par pašvaldības nodevas samaksu:
2.1. fiziskām personām - 2,85 euro,
2.2. juridiskām personām - 7,11 euro.
3. Pašvaldības atbildīgā amatpersona sagatavo domes/pastāvīgās komitejas/komisijas sēdes protokola izrakstu / lēmumu izsniegšanai pieprasītajā veidā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / 2.SOLIS - Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adresē).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: