Apelāciju par Patentu valdes lēmumiem izskatīšana (dizainparauga reģistrācijas procedūrā)
Izvēlētā organizācija: LR PATENTU VALDE
Īss apraksts:
Ja persona nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts ar dizainparauga reģistrāciju saistītā procedūrā, tā ir tiesīga iesniegt motivētu rakstveida apelāciju. Patentu valdes Apelācijas padome, pārskatot šo Patentu valdes lēmumu, izvērtē, vai pareizi piemērotas speciālā likuma materiāltiesiskās normas attiecībā uz pieteikuma saturu un dizainparauga reģistrējamību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Saskaņā ar "Dizainparaugu likumu" apelācijas par Patentu valdes lēmumiem var iesniegt dizainparauga pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts (dizainparauga īpašnieks, bijušais īpašnieks, īpašumtiesību pārņēmējs, licenciāts).
Termiņš:
Saskaņā ar "Dizainparaugu likumu" apelāciju izskata triju mēnešu laikā no dienas, kad tā saņemta Patentu valdē.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Dizainparauga apelācijas iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē vai nosūtot nepieciešamo dokumentāciju pa pastu.
Apelācija Patentu valdes Apelācijas padomē iesniedzama rakstveidā, tajā norādāmi apelācijas iesniedzēja argumenti.
Apelācijas padome sēdes noslēgumā paziņo lēmuma rezolutīvo daļu, bet motivētu lēmumu mēneša laikā nosūta strīdā iesaistītajām personām pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA