Patenta pieteikuma iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Izgudrojuma patenta piešķiršana
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska), kas iesniegusi Patentu valdē patenta pieteikumu.
Termiņš:
Patenta piešķiršanas procedūrai nav vienota pakalpojuma saņemšanas termiņa. Par patenta uzturēšanu spēkā maksājama ikgadēja maksa
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz:
1) Iesniegums patenta piešķiršanai;
2) Izgudrojuma apraksts;
3) Patenta viena vai vairākas pretenzijas;
4) Zīmējumi, ja izgudrojuma aprakstā vai pretenzijā ir atsauces uz tiem;
5) Patenta kopsavilkums;
6) Dokuments par pieteikuma samaksu (sk. Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumus Nr. 723 "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis").
Iesnieguma veidlapa patenta piešķiršanai pieejama Patentu valdē vai Patentu valdes mājaslapā www.lrpv.gov.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda Patentu valdes uzaicinājums ierasties pēc izgudrojuma patenta.
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
3. solis / Patenta īpašnieka maiņa
Patenta īpašniekam ir tiesības nodot patentu citai personai kopā ar uzņēmumu vai tā daļu, kas izmanto šo patentu, vai neatkarīgi no tā.
Pēc tam, kad ir saņemts attiecīgs iesniegums, tiesību pāreju apliecinošs dokuments un samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde ziņas par patenta īpašnieka maiņu ieraksta patentu reģistrā un publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā, kā arī nosūta patenta īpašniekam paziņojumu par patentu reģistrā izdarīto ierakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Patenta īpašnieka datu maiņa (vārda, uzvārda, nosaukuma vai adreses maiņa)
Patenta īpašnieks nekavējoties paziņo Patentu valdei par grozījumiem vai konstatētajām kļūdām ziņās, kas attiecas uz patenta piešķiršanu, par īpašnieka vārda (nosaukuma) maiņu vai par pārstāvja maiņu. Ja samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde pieļaujamos grozījumus iekļauj patentu reģistrā, paziņojumu par izdarītajiem grozījumiem publicē savā oficiālajā izdevumā un nosūta patenta īpašniekam. Ziņu iekļaušana reģistrā par pārstāvja iecelšanu un atcelšanu, grozījumi ziņās par pārstāvi, kā arī Patentu valdes pieļauto kļūdu labojumi tiek izdarīti bez maksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Patenta uzturēšana spēkā
Par patenta uzturēšanu spēkā maksājama ikgadēja maksa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus