Patenta uzturēšana spēkā, izziņas vai izraksta pieprasīšana no Patentu reģistra
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Kad izgudrojuma patents ir piešķirts, lai tas darbotos un to uzturētu spēkā, katru gadu ir jāmaksā patenta uzturēšanas maksa. Ja uzturēšanas maksa netiek maksāta – beidzas patenta aizsardzība.
Regulāri maksājot uzturēšanas maksas, patenta īpašnieka izņēmuma tiesības, komerciāli izmantot izgudrojumu, ilgst līdz 20 gadiem no pieteikuma iesniegšanas datuma.
Darbības piešķirtā patenta uzturēšanai spēkā un atjaunošanai uz jaunu aizsardzības periodu tiek iekļautas Patentu reģistrā, kuru uztur Patentu valde. Lai saņemtu izziņas vai izrakstus no Patentu reģistra par rūpnieciskā īpašuma tiesību objektu aktuālo statusu, ir jāraksta rakstveida pieprasījums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas un juridiskas personas
Termiņš:
Pakalpojums tiks sniegts pēc tam, kad maksa ir atzīta par saņemtu Patentu valdes kontā Valsts kasē. Maksimālais izpildes termiņš mēneša laikā saskaņā ar Iesniegumu likuma 5.panta 3.daļu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Patenta uzturēšana spēkā
Par patenta uzturēšanu spēkā maksājama ikgadēja maksa
Maksa maksājama par katru gadu, kas seko gadam, kurā publicēts paziņojums par patenta piešķiršanu. Par katra gada sākumu uzskata patenta pieteikuma datuma gadadienu. Maksu par patenta uzturēšanu spēkā uzskata par samaksātu, ja tā samaksāta līdz kārtējā maksājuma gada tā mēneša beigām, kurā iekrīt pieteikuma datums. Ja maksa noteiktajā termiņā nav samaksāta, bet patenta īpašnieks maksu kopā ar papildmaksu samaksā turpmāko sešu mēnešu laikā, patentu uzskata par uzturētu spēkā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
2. solis / Izziņas vai izraksta pieprasīšana no Patenta reģistra
Lai saņemtu izziņu vai izrakstu no Patentu reģistra, jāiesniedz fiziskas vai juridiskas personas rakstveida pieprasījums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010