Informācija par rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību (lasītavas pakalpojumi)
Izvēlētā organizācija: LR PATENTU VALDE
Īss apraksts:
Nodrošinām pieeju uzziņu literatūrai, normatīviem aktiem, grāmatām, periodikai un elektroniskiem izdevumiem, kā arī palīdzam klientam veikt meklējumus brīvpieejas patentu, preču zīmju un dizainparaugu datubāzēs.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klientam ir jāreģistrējas par Patentu tehniskās bibliotēkas lasītāju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu tehniskā bibliotēka
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67226628
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments / Bibliotēkas lietotāja karte (Vienotā lasītāja karte).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu tehniskā bibliotēka
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67226628

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA