Saraksta par personām, kuras ir tiesīgas darboties kā kompetentie speciālisti darba aizsardzības jautājumos, uzturēšana un aktualizācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Īss apraksts:
Kompetents speciālists darba aizsardzības jautājumos ir fiziska persona, kas uz attiecīga līguma pamata sniedz darba aizsardzības pakalpojumus uzņēmumiem. Kā kompetents speciālists ir tiesīga darboties persona, kura ir ieguvusi profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā. Ik pēc pieciem gadiem kompetentajam speciālistam ir jānokārto sertifikācijas eksāmens un jāsaņem sertifikāts kādā no personāla sertifikācijas institūcijām. Institūcijas un augstkolas informē Labklājības ministriju, kas attiecīgi aktualizē sarakstu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Direktīvas 2006/123/EK pakalpojums
Maksimālais termiņš (darba dienās):
32
Termiņš:
Personāla sertifikācijas institūcija 30 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas organizē sertifikācijas eksāmenu. Lēmumu par rezultātiem Komisija pieņem 15 dienu laikā pēc eksāmena. Sertifikācijas institūcijas un izglītības iestādes informē Labklājības ministriju, kas aktualizē speciālistu sarakstu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pretendentam jāvēršas kādā no personāla sertifikācijas institūcijām, iesniedzot nepieciešamos dokumentus. Personāla sertifikācijas institūcija 30 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas organizēs sertifikācijas eksāmenu. Lēmumu par eksāmena rezultātiem sertifikācijas komisija pieņem 15 dienu laikā pēc eksāmena. Pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas pretendents saņem kompetenta speciālista sertifikātu. Ja pretendents nav nokārtojis eksāmenu, viņš var pieteikties to kārtot atkārtoti ne agrāk kā pēc 30 dienām.
Dokumenti, kas jāiesniedz personāla sertifikācijas institūcijā sertifikāta saņemšanai:
1) Iesniegums, kas iesniedzams brīvā formā;
2) izglītību apliecinošs dokuments par profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists" (kopija) vai kompetenta speciālista sertifikāts par iepriekšējo darbības periodu (kopija);
3) viens vai vairāki dokumenti, kas apliecina pretendenta ne mazāk kā triju gadu praktisko darbību darba aizsardzības jomā pēdējo piecu gadu laikā (vai to kopijas);
4) dokumenti, kas apliecina pretendenta zināšanu apguvi par darba aizsardzības jautājumiem ne mazāk kā 80 stundu apmērā pēdējo piecu gadu laikā (kopijas).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Personāla sertifikācijas institūcija: SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC"
Adrese: Brīvības iela 47, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts abc@abc.edu.lv
Pasts Personāla sertifikācijas institūcija: SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC"
Adrese: Brīvības iela 47, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Personāla sertifikācijas institūcija: SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC"
Adrese: Brīvības iela 47, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts abc@abc.edu.lv
Pasts Personāla sertifikācijas institūcija: SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC"
Adrese: Brīvības iela 47, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: