Bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšana
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piešķir Bezdarbnieka un darba meklētāja statusu un veic individuālo darbu ar bezdarbniekiem, lai nodrošinātu maksimāli ātru to atgriešanos darba tirgū.
Lai pretendētu uz bezdarbnieka pabalstu, vispirms ir nepieciešams iegūt bezdarbnieka statusu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
1) Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, vai persona, kurai ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, vai minēto personu laulātais, kam ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā;
2) Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, vai Šveices Konfederācijas pilsonis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Lēmums tiek pieņemts vienas darba dienas laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai personai piešķirtu bezdarbnieka statusu, NVA jāiesniedz iesniegums un klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība. Ja persona nav Latvijas Republikas valstspiederīgais, nepieciešama arī uzturēšanās atļauja. Personām, kuras bijušas nodarbinātas Eiropas Savienībā vai Eiropas ekonomikas zonas valsti nepieciešams uzrādīt dalībvalstī, kurā persona bijusi nodarbināta izsniegto U2 veidlapu. Lai pierakstītos uz noteiktu apmeklējuma laiku, lūgums sazināties ar NVA filiāli, ar kuru ir ērtāk sadarboties. Sākot ar 2016. gada 1. janvāri NVA adresētu iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai var iesniegt, izmantojot tiešsaistes formu „E-iesniegums iestādei”, kas pieejama, autorizējoties Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šī forma nodrošina elektronisku iesniegumu nosūtīšanu valsts un pašvaldību iestādēm saskaņā ar Iesniegumu likuma 2.panta 3.daļu.                                                                                                                                    

Ja bezdarbnieks vēlas NVA elektroniski iesniegt pieteikumu statusa piešķiršanai, izmantojot Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla iespējas, tad:
1) jāautorizējas portālā www.latvija.lv;
2) jāieiet sadaļā „E - iesniegums iestādei”;
3) jāaizpilda nepieciešamos „E-iesnieguma iestādei” datu laukus, norāda NVA filiāli, ar kuru persona vēlas sadarboties un jāapliecina:
3.1. atbilstību Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajiem bezdarbnieka statusa iegūšanas nosacījumiem (ja piesakās uz bezdarbnieka statusu). Var izmantot NVA sagatavotu iesniedzamo dokumentu (Iesniegums bezdarbnieka statusa iegūšanai), kuru aizpildītu pievieno iesnieguma pielikumā.

VAI

3.2.  atbilstību Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 15.panta pirmajā daļā noteiktajiem darba meklētāja statusa iegūšanas nosacījumiem (ja piesakās uz darba meklētāja statusu). Var izmantot NVA sagatavotu iesniedzamo dokumentu (Iesniegums darba meklētāja statusa iegūšanai), kuru aizpildītu pievieno iesnieguma pielikumā.
4) jānosūta iesniegums.

Papildus informējam, ka Iesniegums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai atrodams NVA tīmekļa vietnē: www.nva.gov.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alsungas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...