Pasākumi noteiktām personu grupām (subsidētās darbavietas bezdarbniekiem)
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki.

Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

NVA darba devējam nodrošina:
• Dotāciju bezdarbnieka darba algai;
• Dotāciju darba vadītāja atlīdzībai;
• Dotāciju VSAOI no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas;
• Vienreizēju dotāciju obligātās veselības pārbaudēs izmaksām;
• Vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti.
Saņēmēji:
Jebkura persona
NVA reģistrēti bezdarbnieki: persona ar invaliditāti; persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus;
persona, kura ir vecāka par 55 gadiem; persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu.
Darba devēji: juridiskas un fiziskas personas ar tiesībām nodarbināt (ar izņēmumiem).
Termiņš:
NVA 1 darba dienas laikā pēc klienta pieteikuma, veic  bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Bezdarbnieks izsaka vēlmi dalībai Pasākumā klātienē NVA filiālē vai NVA CV un vakanču portālā.

Darba devējs aizpilda pieteikumu un iesniedz to klātienē NVA filiālē vai nosūta elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānota subsidētās darba vietas izveide. Pieteikuma veidlapa un informācija par Pasākumu pieejama NVA mājas lapā.
Hipersaite
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Aizkraukles filiāle
NVA Alūksnes filiāle
NVA Balvu filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
NVA izvērtē darba devēja iesniegto pieteikumu un pieņem lēmumu atbalstīt vai noraidīt subsidētās darba vietas izveidi. Ja darba devējam tiek atbalstīta subsidētās darba vietas izveide, darba devējs viena mēneša laikā izvēlas NVA reģistrētu bezdarbnieku, kuru nodarbināt subsidētajā darba vietā. Pēc bezdarbnieka izvēles, NVA slēdz līgumu ar darba devēju par bezdarbnieka iesaistīšanu Pasākumā, savukārt darba devējs ar bezdarbnieku slēdz darba līgumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Aizkraukles filiāle
NVA Alūksnes filiāle
NVA Balvu filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
Parādīt visus...