Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākuma „Pakalpojums noteiktām personu grupām” ietvaros ietilpst bezdarbnieku nodarbināšana 6-24 mēnešu garumā (ieskaitot atvaļinājumu) dažādās valsts līdzfinansētajās darbavietās, lai palīdzētu Jums izprast darba tirgus prasības un veicinātu to personu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā, kuri atrodas noteiktā situācijā, tāpēc piesakies, ja:
• pusgadu neesi strādājis un vismaz pusgadu esi ieguvis bezdarbnieka statusu;
• noteiktu apstākļu dēļ (piemēram, atšķirīga etniskā minoritāte) jānostiprina valsts valodas zināšanas, profesionālās   zināšanas un prasmes, jāgūst profesionālā pieredze, lai palielinātu savas  iespējas iegūt patstāvīgu darbu;
• viens audzini vienu vai vairākus bērnus, vai arī Tev ir viens vai vairāki apgādājamie;
• esi bezdarbnieks ar invaliditāti;
• esi vecāks par 50 gadiem u.c.
Nepieciešamības gadījumā iespējams saņemt arī ergoterapeitu, surdotulku, asistentu un citu speciālistu pakalpojumus, kā arī, iespēju robežās, pielāgot darba vietu dzīvesvietas tuvumā.
Lai uzsāktu dalību pasākumā „Pakalpojumi noteiktām personu grupām”, iepazīsties ar informāciju mūsu mājas lapā www.nva.gov.lv un sazinies ar savu nodarbinātības aģentu NVA filiālē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Sociālās atstumtības riskam pakļautie mērķa grupas bezdarbnieki (personas, kurām noteikta invaliditāte, nelabvēlīgākā situācijā esoši darbinieki), kuri vēlas strādāt, bet nevar atrast piemērotu darbu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
504
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jautājumus var uzdot klātienē. NVA darbinieki atbild savas kompetences ietvaros vai novirza pie atbilstoša speciālista atbildes saņemšanai. Jāiesniedz: - individuālais darba meklēšanas plāns; - personu apliecinošs dokuments - oriģināls (pase) vai personas apliecība jeb identifikācijas karte - eID; - algas nodokļu grāmatiņa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Aizkraukles filiāle
NVA Alūksnes filiāle
NVA Balvu filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dodieties uz tuvāko NVA filiāli, reģistrējieties kā bezdarbnieks, un saņemiet konsultāciju par Pasākumu noteiktām personu grupām.
Vai arī izmantojot NVA e-pakalpojumu portālu https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/, piesakieties NVA organizētajam Pasākumam noteiktām personu grupām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Aizkraukles filiāle
NVA Alūksnes filiāle
NVA Balvu filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
Parādīt visus...