Atbalsts komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Nodarbinātības valsts aģentūra atbalsta tos, kuri vēlas uzsākt komercdarbību vai kļūt par pašnodarbināto - sniedz konsultatīvus un finanšu atbalsta pasākumus, kas palīdz bezdarbniekiem ar iepriekšēju sagatavotību un ievirzi komercdarbības veikšanā uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus.

Pasākumā vari iesaistīties, ja esi Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēts bezdarbnieks, kurš (nepieciešams uzrādīt apliecinošus dokumentus):
• ieguvis profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
• apguvis profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
• ieguvis profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvis neformālās izglītības programmu (ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas) ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā.

Pasākuma laikā saņemsi nepieciešamo palīdzību un atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai jeb konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un izstrādāšanā (20 konsultācijas 6 nedēļu laikā) un, ja aģentūras izraudzīts eksperts sniegs pozitīvu slēdzienu par Tava biznesa plāna dzīvotspēju un nepieciešamo Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu, saņemsi:
• konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā (20 konsultācijas);
• komercdarbības dotāciju biznesa plāna īstenošanai – EUR 3000 atbilstoši apstiprinātajai biznesa plāna tāmei;
• mēneša dotāciju pasākuma īstenošanas sākumposmā (pirmo pusgadu) - valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā.

Sīkāk ar piedāvātajām iespējām iepazīsties mūsu mājas alpas www.nva.gov.lv sadaļā "Pasākumi komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai."
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bezdarbnieki ar atbilstošu izglītību
Maksimālais termiņš (darba dienās):
594
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jautājumus var uzdot klātienē. NVA darbinieki atbild savas kompetences ietvaros vai novirza pie atbilstoša speciālista atbildes saņemšanai. Jāuzrāda: - Personu apliecinošs dokuments - oriģināls (pase) vai personas apliecība jeb identifikācijas karte - eID.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Aizkraukles filiāle
NVA Alūksnes filiāle
NVA Balvu filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
Parādīt visus...
E-pasts nva@nva.gov.lv
Telefons 80200206
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Aizkraukles filiāle
NVA Alūksnes filiāle
NVA Balvu filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
Parādīt visus...