Pārrobežu problēmu risināšana (SOLVIT centrs)
Izvēlētā organizācija: Ekonomikas ministrija
Īss apraksts:
SOLVIT koordinācijas centrs izskata iedzīvotāju un komersantu sūdzības par citu ES dalībvalstu iestāžu rīcības neatbilstību ES tiesību normām. Dalībvalstu SOLVIT centriem neformāli sadarbojoties, lietas risinājums jāpiedāvā 10 nedēļu laikā. SOLVIT centru pakalpojumi ir bezmaksas. SOLVIT koordinācijas centrā risinātās problēmas pārsvarā ir saistītas ar uzturēšanās atļaujām, robežšķērsošanu, profesionālo kvalifikāciju un izglītības atzīšanu, preču savstarpēju atzīšanu, uzņēmējdarbības brīvību un netaisnīgiem nosacījumiem valsts iepirkuma konkursos.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
50
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz sūdzība SOLVIT centram – to var izdarīt klātienē, kā arī izmantojot tiešsaistes formu, e-pastu, tālruni, vai pastu. Pirms sūdzības iesniegšanas SOLVIT centrā būtu lietderīgi vēlreiz pārliecināties, vai problēma radusies valsts, reģionālās vai pašvaldību iestādes darbības dēļ un vai tiešām pārkāptas ES tiesību normas (līgumi, regulas, direktīvas u.c.). Ja rodas šaubas, vai sūdzība saistīta ar ES tiesību pārkāpumu, ieteicams izmantot dienesta Tavs Eiropas padomdevējs palīdzību. Sūdzībai jāpievieno dokumenti, kas apliecina valsts iestādes rīcību, nepareizi piemērojot ES tiesību normas – lēmums, atbildes vēstules, e-pasta sarakste, kā arī ar sūdzību saistītie personīgie dokumenti (piemēram, pase, laulības apliecība vai autovadītāja apliecība).
Sīkāka informācija pieejama SOLVIT centru mājas lapā http://ec.europa.eu/solvit/index_lv.htm
Lai uzzinātu, kādas ES tiesību normas ir pārkāptas, neformālu juridisku padomu varat saņemt portālā - Tavs Eiropas padomdevējs http://europa.eu/youreurope/advice/index_lv.htm
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Latvijas SOLVIT centrs
Pasts Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67013075
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sūdzības iesniedzējiem vienas nedēļas laikā ir jāsaņem pirmā atbilde saistībā ar savu problēmu, ietverot norādi par to, vai SOLVIT varētu uzņemties viņu lietu. Viena mēneša laikā pieteikumu iesniedzējiem ir jāsaņem atbilde par to, vai vadošais centrs ir pieņēmis viņu lietu un to attiecīgi uzsācis kā SOLVIT lietu. Ja problēmu nevar uzņemties kā SOLVIT lietu, pieteikumu iesniedzēji ir jāinformē par iemesliem un viņiem ir jāsaņem padoms par citu iespējamu rīcību, kas viņiem varētu palīdzēt pārvarēt problēmu. Desmit nedēļu laikā pēc lietas uzsākšanas datuma pieteikuma iesniedzējam ir jāsaņem savas problēmas risinājums. Izņēmuma gadījumos, kad risinājums ir gandrīz panākts vai kad tas attiecas uz strukturālu problēmu, lietu var atstāt atklātu pēc minētā termiņa ne ilgāk kā desmit nedēļas ar nosacījumu, ka tiek informēts pieteikuma iesniedzējs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67013075